Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

poniedziałek, 04 grudzień 2017 20:02

Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych

Napisane przez wicedyrektor mgr Andrzej Merchwa
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych


W dniu 20.11.2017 r. w naszej szkole został powołany Klub Przedsiębiorcy, działający w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości u uczniów,
a u nauczycieli podniesienie umiejętności w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Zaplanowane działania stanowią najbardziej efektywną metodę nawiązania współpracy szkół ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Termin realizacji projektu to październik 2017 – maj 2018. W projekcie bierze udział 32 uczennic
i uczniów, 6 nauczycielek i nauczycieli, a także 6 rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

W ramach działającego w naszej szkole Klubu Przedsiębiorcy odbywać będą się warsztaty z młodzieżą, debaty oksfordzkie, a także wycieczki do firm na terenie powiatu jasielskiego. W ramach projektu odbędzie się również wyjazd studyjny do Warszawy, gdzie uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka przy Narodowym Banku Polskim, Sejm RP oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Osiągnięte rezultaty przyczynią się do włączenia wszystkich szkół objętych projektem w realizację nowoczesnego kształcenia ogólnego, którego charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Dodatkową wartością projektu jest wdrożenie skutecznej i efektywnej realizacji programu kompleksowego kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Projekt stanowi przykład współpracy partnerskiej gmin oraz przykład rozwoju współpracy między szkołami.

Czytany 2815 razy