Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (47)

środa, 12 czerwiec 2019 09:50

Konkurs "Bezpieczne wakacje 2019"

Napisane przez
„Bezpieczne Wakacje 2019″ to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. 
Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.
Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów:
Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe
Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego lub kilku wyżej przedstawionych tematów. Mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w formie np. rysunku, akwareli, grafiki itd. (wyklucza się przygotowanie pracy konkursowej w formie przestrzennej). Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny lub wychowawca). Prace nie mogą być opracowane przy pomocy różnego rodzaju urządzeń jak np. komputera. Może to być również projekt plakatu, znaczka pocztowego itp.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.
Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: Imię i nazwisko autora, Wiek, Adres zamieszkania, Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, Temat lub tytuł pracy,  Imię i Nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia.
Czas trwania konkursu  do 4 października 2019 r.
Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczna pracy, oryginalność podejścia do tematu.

Regulamin XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego

„Matematyk na medal”

 

Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Żmigrodzie.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum.

 

Cele konkursu:

Mobilizowanie uczniów do rozwijania zdolności i umiejętności matematycznych.

Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności.

Przeżycie zdrowej rywalizacji.

Zachęcanie do rozwijania uzdolnień matematycznych.

Wyszukiwanie talentów matematycznych środowisk wiejskich.

 

Tematyka:

Wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum z zakresu – matematyka.

 

Regulamin konkursu:

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników, ale nie więcej niż 3 osoby z oddziału.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

Zestaw zadań w I etapie składa się z 15 zadań zamkniętych, natomiast w II etapie z 3 zadań otwartych.

Na wykonanie zadań konkursowych przeznacza się:

  • I etap – 40 minut (zaznaczenie poprawnej odpowiedzi),
  • II etap – 40 minut (przedstawienie pełnego rozwiązania).

Między I a II etapem przewidziana jest piętnastominutowa przerwa.

Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

Prace uczniów są kodowane.

Na podstawie zdobytych punktów ustala się kolejność uczniów. Tytuł laureata uzyskują uczniowie którzy zajmą miejsce I-III ,zaś finalisty uczniowie od IV-VI miejsca. Wszyscy uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

Sponsorem nagród jest Wójt Gminy Nowy Żmigród.

 

Zgłoszenie do udziału w konkursie oraz wymagane załączniki, (które są do pobrania u dołu strony), należy przesłać:

  • listownie na adres Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród, z dopiskiem – „Powiatowy Konkurs Matematyczny”,
  • mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 10.05.2019r.

 

Konkurs odbędzie się 23.05.2019r. o godzinie 900 w budynku  Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.

 

Zwycięzców wyłoni komisja w składzie: nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – przewodniczący, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie - członkowie.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu po poprawieniu prac.

 

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem 608265982.

 

Serdecznie zapraszamy!

Strona 1 z 16