Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (47)

wtorek, 24 kwiecień 2018 09:58

Szkolny konkurs kaligraficzny

Napisane przez
Ogłoszenie
W piątek 27  kwietnia 2018 roku, na lekcji 5, odbędzie się
SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY
dla uczniów klas IV-VII.
Jeśli piszesz starannie i czytelnie, spróbuj swoich sił.
Zasady konkursu:
  1. Uczestnicy przepisują odręcznie podany tekst na kartkę bez liniatury.
  2. Każdy pisze własnym piórem lub długopisem.
  3. Czas pracy 35 minut.
  4. W razie pomyłki można zacząć pisanie od początku nie więcej niż 2 razy.
  5. Ocenie jury podlega:
- staranność i estetyka zapisu
- rozmieszczenie tekstu na kartce
- poprawność ortograficzna
Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
 
Zgłoszenia do czwartku 26 kwietnia u pani Małgorzaty Tłuściak. 
I Cele konkursu:

- kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu
- propagowanie kultury czytelniczej
- rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa
- przybliżanie literatury dziecięcej i młodzieżowej
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze
- uwrażliwienie na piękno literatury
- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

II Organizatorzy:
Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

III Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
Kategoria I - uczniowie klas 4 - 5
Kategoria II - uczniowie klas 6 – 7
2. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 2 osoby do udziału w danej kategorii (maksymalnie 4 kandydatów).
3. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dostarczyć do dnia 7 maja 2018 roku do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Zgłoszenie zawierać powinno nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.
4. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie dnia 15 maja 2018 roku o godzinie 9.00. 
5. Uczestnicy konkursu otrzymają wylosowaną przez siebie książkę (spośród 5 wybranych przez komisję) i następnie przeczytają wskazany jej fragment. Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 1 minuty przed samym występem.
6. Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

czwartek, 30 listopad 2017 13:59

Konkurs na najładniejszy karmnik

Napisane przez
Konkurs na najładniejszy karmnik dla ptaków adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Karmniki przynosimy do pedagoga szkolnego do 18 grudnia 2017r.