Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (39)

piątek, 18 listopad 2016 08:49

Konkurs plastyczny "Życie bez nałogów"

Napisane przez
ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW
Szkolny konkurs plastyczny o nałogach dla klas I-III gimnazjum
Celem konkursu jest:
  • Promowanie zdrowego stylu życia.
  • Zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi środków uzależniających i skutków ich zażywania.
  • Poznanie podstawowych pojęć związanych z alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem, lekomanią.
  • Mobilizowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności.
  • Możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.
Tematyka konkursu  obejmuje wiadomości dotyczące: alkoholizmu, nikotynizmu, lekomanii, narkomanii, związków chemicznych  powodujących uzależnienia oraz promowania zdrowego stylu życia.
Technika i format prac dowolny.
Termin oddawania prac: do 30 listopada 2016 roku u organizatorów konkursu.
 
Organizatorzy konkursu: opiekunowie szkolnego koła PCK: Barbara Marszał, Barbara Świerzowska
wtorek, 15 listopad 2016 13:12

Konkurs "Mistrz czytania"

Napisane przez
Regulamin Szkolnego Konkursu „Mistrz Czytania” dla klas I – III szkoły podstawowej
  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II i III szkoły podstawowej (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę).
  2. Konkurs odbędzie się w bibliotece szkolnej 22 listopada 2016 roku o godzinie 9.00
  3. Uczestnicy konkursu otrzymają wybraną przez komisję książkę i następnie przeczytają wskazany jej fragment.
  4. Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
  5. Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury, które to wyłoni „Mistrza Czytania” w poszczególnych klasach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych uczniów do wzięcia w nim udziału. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas apelu szkolnego.
 
Organizator konkursu – bibliotekarz Elżbieta Kochanik
poniedziałek, 26 wrzesień 2016 12:26

Bezpieczne wakacje 2016

Napisane przez

„Bezpieczne Wakacje 2016″

to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. 

Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe