Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (47)

Regulamin:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postawy miłości do małej ojczyzny, poszanowania tradycji, kultury własnego regionu i narodu jako integralnych części Niepodległej Polski.
 3. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Szkolna oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie.
 4. Zasady konkursu:
 • Konkurs skierowany jest do każdej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum i ma charakter pracy zespołowej (ocenie podlegać będzie praca całej klasy).
  • Zadaniem uczniów jest zebranie zdjęć, ilustracji, fragmentów z gazet, przedmiotów związanych z regionem Nowego Żmigrodu kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wcześniej i porównanie ich ( jeśli to możliwe ) z teraźniejszością (uczniowie mogą wykonać również własne rysunki). 
  • Każda klasa przygotowuje jedną pracę na formacie A1(technika dowolna), ewentualnie przedmioty dołącza do wykonanej pracy.
  • Wszelkie fotografie, ilustracje powinny zawierać krótkie opisy – rok, miejsce, nazwa. 
  • Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.
 1. Termin składania prac: do 5 listopada 2018 roku w bibliotece szkolnej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych uczniów do wzięcia w nim udziału.
poniedziałek, 08 październik 2018 18:59

VI Dyktando Niepodległościowe

Napisane przez
Przypominamy, że 9 października 2018 roku 
w naszej szkole odbędzie się

VI Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii"

Etap szkolny konkursu odbywa się o godz. 13:00 

w sali nr 22.

Uczniów z klas IV- VIII i z gimnazjum prosimy o zgłoszenie się o godzinie 12:40.

Życzymy powodzenia!

Organizatorzy

poniedziałek, 03 wrzesień 2018 08:31

„Bezpieczne Wakacje 2018″

Napisane przez
„Bezpieczne Wakacje 2018″ to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. 

Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego lub kilku wyżej przedstawionych tematów. Mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w formie np. rysunku, akwareli, grafiki itd. (wyklucza się przygotowanie pracy konkursowej w formie przestrzennej). Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny lub wychowawca). Prace nie mogą być opracowane przy pomocy różnego rodzaju urządzeń jak np. komputera. Może to być również projekt plakatu, znaczka pocztowego itp.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: Imię i nazwisko autora, Wiek, Adres zamieszkania, Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, Temat lub tytuł pracy,  Imię i Nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia.

Czas trwania konkursu od 18 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r.

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczna pracy, oryginalność podejścia do tematu.