Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (39)

czwartek, 30 listopad 2017 13:59

Konkurs na najładniejszy karmnik

Napisane przez
Konkurs na najładniejszy karmnik dla ptaków adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Karmniki przynosimy do pedagoga szkolnego do 18 grudnia 2017r. 
poniedziałek, 12 czerwiec 2017 10:51

WOJEWÓDZKI KONKURS NA PROFILAKTYCZNY SPOT FILMOWY

Napisane przez
Organizatorem konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkurs jest jedną z form popularyzowania bezpiecznego zachowania, ograniczania przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Jednym z jego celów jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tematyka spotu filmowego powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w czasie wakacji. Spot filmowy powinien zawierać jeden lub kilka do wyboru niżej wymienionych obszarów:

Bezpieczny pobyt w górach, nad wodą, w lesie itp.,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe.

W przypadku gdyby autor/autorzy spotu filmowego chcieli zwrócić uwagę na inne zagrożenie dotyczące bezpiecznego wypoczynku można ten obszar zawrzeć w powyższym filmie. W spotach nie mogą być eksponowane nazwy i znaki towarowe (logo) producentów.

Konkurs jest adresowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych.

Spot filmowy powinien być wykonany samodzielnie przez autorów (1 – 5 osób). Nad tworzeniem projektu powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny).

Autor (autorzy) jednego spotu filmowego nie mogą być wytwórcami kolejnego. Do konkursu można zgłosić tylko jeden spot filmowy tego samego autorstwa.

Spot filmowy ma być opracowany i przesłany do Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, DVD, pendrive).

Czas trwania spotu filmowego nie może przekraczać 10 minut.

Na każdym nośniku elektronicznym należy umieścić naklejkę z tytułem spotu filmowego oraz następujące dane: Imię i nazwisko autora (autorów), Wiek, Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza/ – ją,  Temat lub tytuł pracy,  Imię i Nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia.

Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.

poniedziałek, 12 czerwiec 2017 10:46

„Bezpieczne Wakacje 2017″

Napisane przez
„Bezpieczne Wakacje 2017″ to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. 

Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego lub kilku wyżej przedstawionych tematów. Mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w formie np. rysunku, akwareli, grafiki itd. (wyklucza się przygotowanie pracy konkursowej w formie przestrzennej). Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny lub wychowawca). Prace nie mogą być opracowane przy pomocy różnego rodzaju urządzeń jak np. komputera. Może to być również projekt plakatu, znaczka pocztowego itp.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: Imię i nazwisko autora, Wiek, Adres zamieszkania, Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, Temat lub tytuł pracy,  Imię i Nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia.

Czas trwania konkursu od 19 czerwca 2017 r. do 6 października 2017 r.

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczna pracy, oryginalność podejścia do tematu.