Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 82

Konkursy (39)

czwartek, 22 kwiecień 2010 18:28

IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas I-III

Napisane przez

IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla klas I – III


     Dnia 22.04.2010r. z okazji Święta Ziemi odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury IV Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla uczniów nauczania zintegrowanego. Konkurs rozpoczął się występem  klasy II – członków Koła Teatralnego, którzy pod opieką Pani Beaty Pieszczoch przygotowali przedstawienie pt. „Kochajmy Ziemię”. Przedstawienie obejrzeli uczniowie klas I – III naszej szkoły, zaproszeni goście oraz uczestnicy konkursu wraz z opiekunami. Mali aktorzy ukazali w doskonały sposób niebezpieczeństwa grożące Ziemi oraz sposoby jej ratowania.

Następnie pod okiem Komisji Konkursowej w składzie: Pani Magdaleny Norberciak – pracownika Biura Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle i Pani Agnieszki Nowak – pracownika Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej - specjalisty do spraw Edukacji  odbył się konkurs ekologiczny. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół:  Łysa Góra, Kąty, Nienaszów, Stary Żmigród oraz naszej szkoły. Ostatecznie zwyciężyli:

  1. Jakub Baran – SP Stary Żmigród
  2. Anna Dorociak – SP Nowy Żmigród
  3. Gabriela Źrebiec – SP Nowy Żmigród

Wyróżnienia otrzymali: Radosław Piątek – SP Stary Żmigród oraz Melania Kulisz – SP Nienaszów

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz upominki. Sponsorami  byli: Urząd Gminy, Biuro Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle oraz Magurski Park Narodowy. Dziękujemy serdecznie. Konkurs przygotowały nauczycielki nauczania zintegrowanego: mgr Maria Czajka i mgr Beata Pieszczoch.

 

czwartek, 22 kwiecień 2010 14:31

Mini Lista Przebojów

Napisane przez

MINI LISTA PRZEBOJÓW

    Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w III Szkolnej MINI LIŚCIE PRZEBOJÓW organizowanej przez Świetlicę szkolną w Nowym Żmigrodzie. Celem imprezy jest aktywizacja dzieci i młodzieży, popularyzacja muzyki oraz kształtowanie walorów artystycznych i estetycznych. Chętnych do udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury w świetlicy szkolnej do 25 maja 2010 r., gdzie dostępny jest również regulamin imprezy. Na zwycięzców jak zwykle czekają atrakcyjne nagrody.

ZAPRASZAMY!

poniedziałek, 12 kwiecień 2010 10:37

I Powiatowy Turniej Wiedzy „1 z 12”

Napisane przez

I Powiatowy Turniej Wiedzy „1 z 12”


    W dniu 9 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół nr 4 w Jaśle odbył się I Powiatowy Turniej Wiedzy          „1 z 12”. Pytania turniejowe dotyczyły interdyscyplinarnej wiedzy gimnazjalisty na poziomie klasy trzeciej. Do Turnieju zostało zgłoszonych 43 uczniów z 12 gimnazjów powiatu jasielskiego: Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle, Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Publicznego Gimnazjum w Krajowicach, Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Gimnazjum w Dębowcu, Gimnazjum w Tarnowcu, Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie (Małgorzata Ziomek, Krzysztof Borek, Łukasz Gajoski, Dawid Ziemba, Rafał Szot), Gimnazjum w Lipnicy Dolnej, Gimnazjum w Łężynach, Gimnazjum nr 3 w Szebniach, Gimnazjum w Osieku Jasielskim, Gimnazjum w Skołyszynie. Turniej złożony był z II etapów. W pierwszym etapie trwającym 30 min. uczniowie rozwiązywali test zawierający 30 pytań zamkniętych, gdzie należało wybrać 1 z 4 możliwych odpowiedzi. Poprawne odpowiedzi nanoszone były następnie na karty odpowiedzi dołączone do testu. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymał 1 pkt. W czasie półgodzinnej przerwy komisja (w składzie: Małgorzata Przybyło, Anna Skórska i Urszula Budziak) poprawiała prace uczniów, natomiast uczestnicy brali udział w zajęciach przygotowanych przez Zespół Szkół nr 4 w Jaśle. Do drugiego etapu – finału zostało zakwalifikowanych 12 uczestników – finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie. Byli to: Andrzej Jureczko, Weronika Madej, Michał Wójcik,  Świątek Zuzanna – Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Maciej Jaracz i Agnieszka Patyk – Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle, Anna Bernal– Publiczne Gimnazjum w Krajowicach, Tomasz Trzeciak – Gimnazjum w Dębowcu, Małgorzata Ziomek i Łukasz Gajoski – Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie, Tomasz Ciężabka i Kamil Bazan – Gimnazjum w Osieku Jasielskim. Natomiast pozostali uczestnicy Turnieju kibicowali swoim kolegom. W finale Turnieju uczniowie udzielali ustnych odpowiedzi na 5 pytań (w czasie 3 sekund na każdą odpowiedź), wylosowanych przez siebie, z listy przygotowanych przez komisję pytań finałowych. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymali 3 pkt. Uzyskane punkty w I i II etapie Turnieju zostały sumowane i zadecydowały one o kolejności zajętego w Turnieju miejsca. „Jedną z dwunastu” została Małgorzata Ziomek z Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie. Małgosia uzyskała maksymalną liczbę punktów w obu etapach. II miejsce zajął Łukasz Gajoski, także z Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie. Finaliści zajmujący miejsca 1 – 5 uzyskali tytuły laureatów Turnieju. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu Turnieju finaliści, Pan Robert Niemiec dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle oraz przewodnicząca Komisji Turnieju Lucyna Budziak udzielili wywiadu do radia VIA.  Serdecznie gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów.