Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (39)

poniedziałek, 26 wrzesień 2016 12:14

Konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza

Napisane przez
Konkurs o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza dla uczniów klas I-III gimnazjum
 
Termin: 30 września 2016 roku
Zagadnienia: znajomość życiorysu pisarza, podstawowe wiadomości o twórczości Sienkiewicza, główni bohaterowie utworów literackich
Forma konkursu: Test składający się z pytań otwartych i zamkniętych 
Organizatorzy: pani Elżbieta Kochanik, pani Małgorzata Tłuściak,
 
Zgłoszenia do 28 września do organizatorek konkursu.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów.
czwartek, 13 wrzesień 2012 12:39

Konkurs plastyczny "W krainie marzeń"

Napisane przez

UWAGA !!!

PROFILAKTYCZNY KONKURS  PLASTYCZNY

DLA  KLAS  IV – VI

Temat prac plastycznych: W KRAINIE MARZEŃ

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaśle.

Na zwycięzców czekają cenne i atrakcyjne nagrody.
Przedmiotem konkursu jest dowolna interpretacja tematu przedstawiona w formie pracy

plastycznej o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym.
 

Uczeń wykonuje samodzielnie pracę, dowolną techniką w formacie A3

Prace plastyczne można składać do 5 października 2012 u pedagoga szkolnego.

czwartek, 13 wrzesień 2012 12:27

Bezpieczne Wakacje 2012

Napisane przez

„Bezpieczne Wakacje 2012″

to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku.

 

Szczegóły konkursu i regulamin

u pedagoga szkolnego.

 

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe