Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Egzaminy sprawdziany (6)

wtorek, 17 kwiecień 2018 12:47

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2018

Napisane przez
W dniach 18, 19, 20  kwietnia 2018 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne klas III w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego.

Uczniowie klas I - VII i II gimnazjum w tych dniach nie mają zajęć edukacyjnych.

Obecność uczniów klas III jest obowiązkowa!

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30

Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9.00

Przypominamy o obowiązku posiadania przyborów do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem) i dodatkowo w przypadku części z zakresu matematyki - linijkę.

Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

18 kwietnia 2018 r. (środa) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu języka polskiego (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu matematyki (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

20 kwietnia 2018 r. (piątek) CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO

godz. 9.00 - 10.00 egzamin na poziomie podstawowym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.00 egzamin na poziomie rozszerzonym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 12.30)

wtorek, 18 kwiecień 2017 13:20

Terminy egzaminu gimnazjalnego

Napisane przez
W dniach 19, 20, 21 kwietnia 2017 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne klas III w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego.

Uczniowie klas I i II gimnazjum w tych dniach nie mają zajęć edukacyjnych.

Obecność uczniów klas III jest obowiązkowa!

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.25

Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9.00

Przypominamy o obowiązku posiadania przyborów do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem) i dodatkowo w przypadku części z zakresu matematyki - linijkę.

Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

19 kwietnia 2017 r. (środa) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu języka polskiego (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu matematyki (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

21 kwietnia 2017 r. (piątek) CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO

godz. 9.00 - 10.00 egzamin na poziomie podstawowym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.00 egzamin na poziomie rozszerzonym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 12.30)

niedziela, 10 styczeń 2010 13:14

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Napisane przez

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

 

    W dniach 13, 14, 15 stycznia 2010r. uczniowie trzecich klas naszego gimnazjum wezmą udział w PRÓBNYM EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Z OPERONEM. Egzamin organizowany jest wspólnie z Gazetą Wyborczą. Rok temu wzięło w nim udział ponad 70% szkół z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że w tym roku będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00

  • 13 stycznia 2010r. (środa) - godz. 9.00 - 11.00 - próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych;
  • 14 stycznia 2010r. (czwartek) - godz. 9.00 - 11.00 - próbny egzamin z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  • 15 stycznia 2010r. (piątek) - godz. 9.00 - 10.30 - próbny egzamin z języków obcych.

Uczniowie piszą egzamin w następujących salach:

Sala 22 - klasa 3a (1 - 20)

Sala 23 - klasa 3a (21 - 26) oraz 3b (1 - 9)

Sala 24 - klasa 3b (10 - 24)

Jadalnia - klasa 3c (1 - 23)

środa, 06 styczeń 2010 14:56

Próbny egzamin gimnazjalny

Napisane przez

 

DROGI TRZECIOKLASISTO !

    Otrzymałeś już wyniki z ostatniego próbnego egzaminu gimnazjalnego części matematyczno - przyrodniczej. Tutaj zamieszczamy test, klucz odpowiedzi oraz opis (kartotekę części matematyczno - przyrodniczej). Sprawdź prawidłowe rozwiązania! Plik do pobrania z działu DOWNLOAD

czwartek, 24 wrzesień 2009 21:37

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Napisane przez

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Obejmuje on:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
3)  w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń lub jego rodzice odbierają to zaświadczenie w szkole.

W trzech kolejnych latach szkolnych wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie będzie brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Do punktacji obowiązującej w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą brane, tak jak dotychczas, tylko wyniki uzyskane z dwóch pierwszych części  egzaminu.

Podstawowym źródłem wiedzy o sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym są  Informatory, których  adresatami są  przede wszystkim uczniowie. Tekst informatora dostępny jest na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Rozwiązany przez ucznia arkusz egzaminacyjny jest sprawdzany i oceniany przez przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów, wpisanych do ewidencji. Wynik sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań zamkniętych i otwartych. Wynik sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów gromadzone w bazach danych przez kolejne lata stanowią cenny materiał empiryczny, przydatny do systematycznej ewaluacji najważniejszych kierunków zmian w edukacji. Pomagają one weryfikować programy nauczania, sprzyjają wprowadzaniu skuteczniejszych metod nauczania, a w efekcie mają wpływ na poprawę jakości kształcenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

czwartek, 24 wrzesień 2009 21:31

SPRAWDZIAN

Napisane przez

 

SPRAWDZIAN

 

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w pięciu obszarach umiejętności: