Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

sobota, 10 listopad 2018 19:25

Egzamin gimnazjalny

Napisane przez pedagog
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w terminach:
  1. część humanistyczna

– 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  •   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  •   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
  1. część matematyczno-przyrodnicza

– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
  1. język obcy nowożytny

– 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym -  godz. 11:00

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 14 czerwca 2019 r. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni przystępują do ‎egzaminu gimnazjalnego w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu

Więcej informacji o przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie www.oke.krakow.pl

Czytany 100 razy
Więcej w tej kategorii: « Egzamin ósmoklasisty