Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

wtorek, 24 kwiecień 2018 09:48

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego ''ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA” dla klas IV –VII szkoły podstawowej

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
I Cele konkursu:

- kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu
- propagowanie kultury czytelniczej
- rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa
- przybliżanie literatury dziecięcej i młodzieżowej
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze
- uwrażliwienie na piękno literatury
- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

II Organizatorzy:
Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

III Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
Kategoria I - uczniowie klas 4 - 5
Kategoria II - uczniowie klas 6 – 7
2. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 2 osoby do udziału w danej kategorii (maksymalnie 4 kandydatów).
3. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dostarczyć do dnia 7 maja 2018 roku do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Zgłoszenie zawierać powinno nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.
4. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie dnia 15 maja 2018 roku o godzinie 9.00. 
5. Uczestnicy konkursu otrzymają wylosowaną przez siebie książkę (spośród 5 wybranych przez komisję) i następnie przeczytają wskazany jej fragment. Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 1 minuty przed samym występem.
6. Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Czytany 253 razy