Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Wyświetlenie artykułów z etykietą: podstawowa
środa, 07 październik 2009 15:36

Moje Westerplatte

Konkurs - "Moje Westerplatte"

 

Konkurs dla gimnazjalistów "Moje Westerplatte" odbędzie się w piątek o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu są zamieszczone na stronie www.pcen.pl

Dział: Konkursy
wtorek, 06 październik 2009 19:58

WIEŚCI GIMNAZJALNE

WIEŚCI GIMNAZJALNE

 

Wrześniowy numer gazetki szkolnej "WIEŚCI GIMNAZJALNE"

na razie do nabycia tylko u pedagoda szkolnego.

 

Warto przeczytać m.in.:

 • Na zawsze w naszej pamięci - wspomnienie o panu dyrektorze Stanisławie Płocicu
 • Wycieczka do Wadowic
 • Wymiania polsko - węgierska
Dział: Gazetka szkolna
wtorek, 06 październik 2009 19:51

Aerobik

Aerobik!

2 października 2009r. na sali gimnastycznej odbędzie się aerobik.

15.00 - 16.00 - szkoła podstawowa

16.00 - 17.00 - gimnazjum

Zapisy na pierwszym spotkaniu u prowadzącej

pani mgr Bożeny Ryglewicz.

Dział: Ogłoszenia
niedziela, 04 październik 2009 11:51

Historia szkoły

                                          H I S T O R I A   S Z K O Ł Y


Do roku 1808 nie było w Żmigrodzie szkoły świeckiej. Wiadomo, że jeszcze w XVI i XVII w. istniała szkoła parafialna, która mieściła się najprawdopodobniej przy kościele. Pierwotnie szkoły parafialne miały służyć edukacji przyszłych kapłanów, jednak w niedługim czasie zaczęli uczęszczać do nich ludzie z różnych warstw społecznych. Szkoły parafialne finansowała parafia i bogaci mieszczanie. Innymi źródłami pieniędzy na szkołę były: opłaty od uczniów, rodziców, daniny, udział w kolędzie, okupne ściągane od żydów i tzw. klerykatura (podatek szkolny). Nauczycielami w szkołach parafialnych zostawali przeważnie kawalerowie, myślący o awansie w stanie duchownym. 

Wizytator szkoły parafialnej w Żmigrodzie, w 1595r. zanotował, że: kierownikiem szkoły jest Andrzej z Gniezna, który pobiera 4 złote od proboszcza i od rajców jako pisarz miejski, nadto ma klerykaturę. Dom szkolny niezbyt dobry. 

Program szkolny zależał od wiedzy i umiejętności nauczyciela. Najważniejsze zagadnienia w takiej szkole to: katechizm, ministrantura i śpiew kościelny, nauka podstaw łaciny, a także czytania i pisania po polsku.

Szkoły parafialne tracą na znaczeniu na początku wieku XIX, gdy władza świecka uruchamia program tworzenia tzw. szkół elementarnych, ludowych, wiejskich, triwialnych.
                                                         K A L E N D A R I U M


1808r. - w Żmigrodzie Nowym, który znajdował się wówczas w Galicji, na ziemiach zaboru austriackiego, powstaje dwustopniowa szkoła triwialna o trzyletnim cyklu nauczania (stopień I – dwa lata, stopień drugi – jeden rok). Przedmiotem nauki były elementarne umiejętności czytania, pisania i liczenia. 

Szkoła miała się mieścić w zabudowaniach po zlikwidowanym klasztorze oo. Dominikanów, jednak stało się inaczej. Nauka odbywała się w wynajmowanych w Żmigrodzie salach. Pierwszy nauczyciel nazywał się Janik.

1844r. - właściciel Żmigrodu, hrabia Antoni Stadnicki oddał gminie niski i zawilgocony dom parterowy, budowany z kamienia na glinie. Przedtem mieszkała tam służba dworska. Po niewielkich przeróbkach, w nowym budynku szkoły zaczęły się lekcje. Budynek mieścił salę lekcyjną i mieszkanie nauczyciela.

[fot.2]

1848 - 1849r. - W okresie Wiosny Ludów żandarm Europy car Mikołaj I wysyła cesarzowi austriackiemu 100-tys. armię dla stłumienia powstania węgierskiego. W szkole mieści się kancelaria korpusowa rosyjskiej armii. W 1949r. w żmigrodzkim dworze przebywa car Mikołaj. Po zakończeniu działań wojennych, żołnierze pozostawili zrujnowaną szkołę: wybite szyby, zniszczone pomoce szkolne.

[fot.3]

1874r. – szkoła zostaje przekształcona w dwuklasową, zostaje zatrudniony drugi nauczyciel. Druga klasa uczyła się w budynkach wynajmowanych przez Radę Szkoły.

1878r. – mieszkanie nauczyciela zamieniono na dwie sale lekcyjne (razem są trzy). Dokupiono również część placu i powiększono podwórze. 

1879r. – szkoła zostaje przekształcona na trzyklasową.

1882r. - w nocy z 8 na 9 kwietnia, Wielki Piątek / Wielka Sobota wybuchł pożar miasteczka. Spłonęła cała zachodnia część rynku, również szkoła.

1882r. – we wrześniu miało miejsce uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Poświęcenia dokonał żmigrodzki proboszcz ks. Walenty Wojtalik – przewodniczący Rady Szkoły. Była to wielka uroczystość, w której brali udział: Roman Gabryszewski - c.k. Starosta Jasielski, Adolf Szostkiewicz - c.k. inspektor okręgowy Rady Szkolnej Miejscowej, przedstawiciele Rady Gminnej, delegaci sąsiednich gmin, dziatwy szkolnej i wielu publiczności. 

W kronice szkoły znajduje się następujący opis: Kamień węgielny znajduje się w rogu południowo-zachodnim, na nim jest wyryty rok założenia, Przewodniczacy Rady Szkolnej Mejscowej ks. Walenty Wojtalik, kierownik szkoły Walenty Kusiba i przedsiębiorca budowy Stanisław Myczkowski.

1884r. – po wielu staraniach i dużych kłopotach finansowych, nowy, piętrowy budynek szkoły oddany do użytku.


1888r. – Wysoka c.k. Rada Szkolna Krajowa przekształca szkołę w Żmigrodzie na czteroklasową.

1900r. – we wrześniu odbywają się w powiatach jasielskim i krośnieńskim cesarskie manewry, na które przyjechał Najjaśniejszy Pan Cesarz Franciszek Józef I. Zamieszkał na ten czas w Jaśle. Na jego powitanie stawili się uczniowie i grono pedagogiczne z okolicznych szkół, także ze Żmigrodu.

1905r. – w nmiasteczku zaprowadzono wodociągi – jednakowoż szkoła z tychże nie skorzystała, bo kiedy dyrektor szkoły na posiedzeniu Szkolnej Rady Miejscowej podniósł sprawę wodociągu w szkole, większość radnych sprzeciwiła się temu, mówiąc: Że na to płacą stróża, by dzieciom wodę nosił.

1909r. – po trzydziestoletniej bez przerwy pracy w żmigrodzkiej szkole pani Teofila Bieniedzka przeszła z dniem 1 kwietnia w stan spoczynku. To pierwszy taki przypadek, od kiedy szkoła istniała.

1913r. – na wakacjach nauczyciel Walenty Kusiba wyprowadził się z budynku szkoły, ponieważ brakowało sal lekcyjnych. Od tego czasu na piętrze mieści się cztery izby szkolne, na parterze trzy, a w budynku pana Rosponda, sąsiadującym ze szkołą – jedna sala lekcyjna.

1913r. – na początku roku szkolnego zamontowano w szkole wodociąg.

1914r. – początkowo tylko 12, 13 i 14 września, a potem od 18 dnia tego miesiąca budynek szkoły został zajęty przez wojsko austriackie. Potem urządzono w nim szpital.

1915r. – w Żmigrodzie stacjonuje wojsko rosyjskie, miasteczko zostało oswobodzone dopiero początkiem maja. Już 7 lipca rozpoczęto naukę. Odbywała się ona na wolnym powietrzu, bowiem budynek szkoły był zniszczony. 

W kronice szkoły czytamy: Murowany piętrowy budynek szkolny uległ ogromnemu zniszczeniu, pozostały bowiem tylko obszarpane mury i dach. Wróg zniszczył i spalił drzwi, okna, podłogi, piece, drewutnię, wychodki, ogrodzenie ogrodu, 180 ławek, 9 stołów, biurko w kancelaryi szkolnej, 12 krzeseł, wieszadła, 8 tablic, 1 stopień, 2 szafy z środkami uzmysławiającymi naukę, jak mapy, ryciny, okazy, zbiorek minerałów i owadów, środki do nauki fizyki, 2 tablice do nauki robót ręcznych kobiecych, szafy z książkami Towarzystwa Oświaty Ludowej. Nadto portret Najjaśniejszego Pana, dwa portrety Najjaśniejszej Rodziny i 8 obrazów treści religijnej.

1915/1916 – z powodu epidemii ospy, a także braku drewna na opał, nrok szkolny trwał tylko sześć miesięcy.

1918r. – budynek szkoły niszczeje, dzieci uczą się w trudnych warunkach, brakuje krzeseł i ławek. Jednocześnie na jesieni panuje w miasteczku wielka radość. 

W kronice szkoły czytamy: Wobec proklamacji niepodległości Polski przez Radę Regencyjną w Warszawie z dnia 7 października 1918. odbyło się dziękczynne nabożeństwo w tutejszym kościele dnia 3 listopada 1918. Gdyby nie deszcz byłaby ta uroczystość wypadła wspaniale. Ze Starego Żmigrodu, Łężyn i Nienaszowa przybyły procesje, naprzeciw których wyszła procesja z naszego kościoła.(...) Mowę na rynku miał p. Leon Karciński, burmistrz tutejszego miasteczka i p. Władysław Mecl, tutejszy rodak, słuchacz medycyny w Krakowie.

1925r. – w czerwcu na podwórzu szkoły leży już materiał na budowę 4 nowych sal szkolnych. Na wakacjach wystawiono przylegający do starego budynek w stanie surowym.

1926r. – ukończono budowę nowego skrzydła szkoły i remont starych pomieszczeń. Budynek szkolny posiadał 9 sal. W kronice zanotowano:
Że więc odbudowano szkołę, postawiono drewutnię, wychodki, stajnię, odrestaurowano starą szkołę jest prawie, że wyłączną zasługą p. Leona Karcińskiego, który u władz kołatał – pisał – i jeździł, aż otrzymał potrzebne pieniądze.
13 listopada miało się odbyć poświęcenie i uroczyste otwarcie nowej szkoły, ale z powodu nieobecności najważniejszej osoby – burmistrza Karcińskiego, który z chorą żoną pojechał do Krakowa – odwołano uroczystość.


1927r. - Jako przykład uroczystości szkolnej zamieszczam opis pożegnania uczniów VII klas. Kronikarz szkolny zanotował: 

Dnia 26 czerwca tj. w niedzielę po mszy św. zebrała się w sali szkolnej dziatwa VII-ej klasy, rodzice tych dzieci, grono nauczycielskie z kierownikiem szkoły, ks. Józef Głowiński, katecheta tutejszej szkoły, p. Leon Karciński, burmistrz miasteczka i wiele dzieci z niższych klas. Sala szkolna była pięknie przystrojona przez dziatwę VII klasy i gospodarza klasy p. Radwańskiego. 
P.Radwański i p. Grün odpytali krótko o literaturze, o Polsce i o człowieku. Odpytywania te były przeplatane śpiewami, deklamacjami i mową pożegnalną, w której Sołtysikówna Władysława, uczennica VII klasy dziękowała nauczycielstwu za pracę. Przemawiał p. Radwański, gospodarz klasy, p. Stanek, kierownik szkoły i p. Karciński, burmistrz miasteczka. Po skończonej uroczystości dziękowali rodzice nauczycielstwu za pracę nad dziećmi. Łzy w oczach wszystkich obecnych świałczyły, że chwila ta była bardzo ważna.
Takie zakończenie roku szkolnego z najstarszą dziatwą, która opuszcza szkołę, powinno się odbywać każdego roku.


1927r. - w październiku grono nauczycielskie wraz z uczniami postanowiło zorganizować przedstawienie, z którego dochód był przeznaczony na założenie nowej biblioteki szkolnej. Wszyscy zwielkim zapałem zabrali się do pracy. W przedstawienia było zaangażowanych 40 dzieci, które same robiły kostiumy. 

Podczas ferii świątecznych dwa razy odegrano 3 sztuki teatralne:

1. "Bratnie dusze" wg. Reginy Pniowerówny,
2. "Opiekunki" - obrazek sceniczny ze śpiewami i tańcami z życia wiejskich dziewcząt, które zlitowały się nad sierotą i wzięły ją na swoje utrzymanie.
3. "Zaklęta różdżka" wg. Reginy Pniowerówny - obrazek fantastyczny, urozmaicony dodaniem przez p. E. Stankową figur fantastycznych, śpiewów i tańców rytmicznych.

Za zebrane pieniądze kupiono szafę, 101 nowych książek, a 72 dano do oprawy.


1929r. - 16 czerwca odbyło się zebranie rodziców ze Żmigrodu, Mytarzy, Mytarki i Toków. Na tym spotkaniu wybrano Komitet Rodzicielski. Dzięki staraniom p. Jakubowskiej, żony naczelnika sądu, prezesowej Komitetu Rodzicielskiego, 3 sierpnia odbyły się amatorskie przedstawienia. Zebrane pieniądze służyły działalności komitetu.

1932r. - Trwa wielki kryzys, który jest odczuwalny nie tylko w wielkich miastach Europy, ale również w maisteczkach i wsiach. Mimo tego nauczyciele pracują po 30 godzin tygodniowo. Oprócz nauczanych przedmiotów, pedagodzy angażują się w dodatkowe prace: Władysław Kasprzyk - kierownik szkoły prowadził świetlicę i kasę oszczędności, Daniel Grün - gabinet przyrodniczy, chór i orkiestrę szkolną. Orkiestra składa się z 32 mandolin, 2 gitar i 1 mandoli. Uczniowie i uczennice na własny koszt zakupili instrumenty i uczą się grać 6-8 godzin tygodniowo. Panie Julia Knauerowa i Bronisława Siwińska prowadziły bibliotekę szkolną, a Joanna Cwyklówna bibliotekę dla nauczycieli. Pan Zygmunt Radwański utworzył szkolne koło Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej, w którym uczestniczyło 50 dzieci wszystkich klas.

1933r. - Z kroniki szkolnej: Do szkoły zapisało się 553 dzieci, w tem 291 chłopców, 262 dziewcząt. Ze względu na wyznanie: 418 rzymsko-katolików, 1 greko-katolików i 134 mojżeszowych. (...)

Nauczyciele zaś oprócz przydzielonych prac nadobowiązkowo prowadzą: p. Cwyklówna - sklepik szkolny, Grün sekcję teatralną, Siwińska bibliotekę szkolną, Jaśkowski - chór szkolny, Matuszewski drużynę harcerską, Radwański Koło L.O.P.P.

1935r. - Z kroniki szkolnej: Mimo upływu kilku lat kryzys ekonomiczny pogłębia się coraz bardziej. Na wsi zaczyna do chat zaglądać nędza, wskutek tego dzieci przychodzą do szkoły źle ubrane i nienależycie odżywione. W porze zimowej kilkoro dzieci przestaje uczęszczać do szkoły z braku odzieży i butów. - Jak w latach ubiegłych, tak i obecnie spieszył z pomocą w akcji dożywiania dzieci Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet działający przy Starostwie w Jaśle.1935/1936 - Z kroniki szkolnej: Aby wyrobić u młodzieży ducha państwowego, urządzała szkoła oracje świąt narodowych czy państwowych - tj. 11 XI 1935 w dniu Święta Niepodległości, 1 II 1936 w dniu imienin Pana Prezydenta Rzeczpospolitej, 19 III 1936 w dniu imienin zmarłego
(12 maja 1935r.) pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 3 maja 1936r. - w rocznicę Konstytucji 3go Maja i 12 maja 1936r. w rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskiego - akademie lub wieczorki dla ogółu społeczeństwa w sali Towarzystwa Zaliczkowego (dzisiejszy budynek GOK).

1939r. - 1 września Niemcy napadają na Polskę, rozpoczęła się II wojna światowa. 7 września armia nieprzyjaciela wkroczyła na ziemię żmigrodzką. Zaczęła się okupacja Żmigrodu i okolicznych wsi.

1939r.
– 15 września Niemcy zburzyli żmigrodzkie synagogi, rozpoczęły się represje wobec Polaków wyznania mojżeszowego.

1939r. - 1 listopada rozporządzeniem okupacyjnych władz niemieckich rozpoczęła się nauka w szkole. Z programu usunięto historię i geografię. Podstawą nauki były informacje zawarte w piśmie pt. Ster. Poziom nauki obniżył się znacznie. Bardzo wielu nauczycieli aresztowano. Płaca nauczycielska była z miesiąca na miesiąc redukowana. Żywność nmożna było otrzymać na kartki. 


Skonfiskowano pomoce naukowe, bibliotekę, nawet podręczniki do matematyki. Nowe władze szkolne podporządkowane były powiatowemu urzędowi szkolnemu. Praca nauczyciela i nauka ucznia podlegały ciągłej kontroli wojskowej i policyjnej.

Jednocześnie, mimo trudnej sytuacji szkolnictwa, w Żmigrodzie zorganizowano tajne nauczanie. W kronice szkoły znajduje się następujący opis: 


Chciano w jak najszybszym czasie zabić całkowicie ducha polskiego. Lecz mimo potwornych szykan i bezlitosnych kar za najmniejsze wykroczenia przeciw wydanym zarządzeniom, część miejscowego nauczycielstwa, mimo groźby kary śmierci lub obozu, którego żywi zwykle nie opuszczali, widząc olbrzymi upadek kultury i stanu umysłowego dzieci, zorganizowali tajne nauczanie, z którego korzystało 34 dzieci. Dzieci opracowały pełny program naukowy j. polskiego, historii, geografii z zakresu 7 klas szkoły powszechnej oraz I i II klasy gimnazjalnej.

Kierownikiem kursu tajnego nauczania był kierownik szkoły p. Kasprzyk Władysław, a nauki udzielali p.p. nauczyciele szkół powszechnych: Radwański Zygmunt, Bydoń Irena, Drozdowicz Feliks oraz wysiedlony nauczyciel z Sosnowca p. Garstka Leon. 

(...) Ostrożność była zachowana nadzwyczajna i dzięki temu przez 4 lata nauczania władze niemieckie o tajnym nauczaniu w tutejszej szkole nie wiedziały. Nikt też z tego powodu, ani ze strony nauczycieli, czy też rodziców lub uczniów, nie miał żadnej przykrości.


1941r.
- 22 czerwca wybuchła wojna między Niemcami a Rosją.

17 lipca do Żmigrodu przybył ks. Władysław Findysz, na początku był administratorem parafii, od  13 sierpnia 1942 - proboszczem

1942r. - w lipcu hitlerowscy oprawcy zamordowali ok. 1260 Polaków z Nowego Żmigrodu i przywiezionych z Łodzi, głównie żydowskiego pochodzenia. Wśród zamordowanych znajdowali się uczniowie szkoły, ich rodzice, krewni i przyjaciele. Symboliczny, masowy grób znajduje się w Hałbowie. Część żydów z Nowego Żmigrodu Niemcy wymordowali na miejscowym kirkucie, a ok. 500 wywieźli do obozu pracy w Płaszowie i do obozu zagłady w Bełżcu.

1944r.
- 8 sierpnia cofające się wojska niemieckie utworzyły szeroką linię obrony przechodzącą także przez Żmigród. Działania wojenne trwały w Żmigrodzie i okolicach do generalnej ofensywy wojsk sowieckich tj. do 15 stycznia 1945r., kiedy Niemcy wycofali się bardziej na zachód.

1944r.
- 1 października wysiedlono mieszkańców Żmigrodu, przepędzono ich na zachód od rzeki Wisłoki.

1945r. - 16 stycznia zakończyła się okupacja ziemi żmigrodzkiej, armia niemiecka została wypchnięta przez armię radziecką. W kronice szkoły znajduje się następujący opis:

Po strasznym kataklizmie ognia frontowego w jesieni 1944r. po nędzy wysiedlenia i jeszcze większej nędzy powrotu na zgliszcza i ruiny, żyjemy i pracujemy w warunkach tak nędznych i prymitywnych, że kto tego nie przeżył, wyobrazić sobie nie zdoła. Szczupłe i nieliczne sale szkolne, niektóre bez drzwi, okien, podłóg i pieców, dach podziurawiony od kul karabinów maszynowych i działek pokładowych samolotów, brak i jakichkolwiek pomocy naukowych.

A dzieci? Obdarte, bose i głodne. Żywią się prawie wyłącznie ziemniakami, niektóre z nich od szeregu miesięcy nie jadły i nie jedzą chleba, bo po powrocie z wysiedlenia rodzice ich zastali pole odłogiem leżące, poryte całe rowami strzeleckimi i podziurawione przez wybuchy bomb i granatów. Dla wielu z nich służą za mieszkanie wobec nadeszłej, a u nas tak srogiej zimy, pozostałe jeszcze tu i ówdzie piwnice, lub naprędce sklecone lepianki.

My tutejsi nauczyciele, świadomi posterunku, na którym stoimy, trwamy tutaj w poczuciu obowiązku, w zrozumieniu, że szkołę polską odbudować trzeba.

W 1945r. nauczyciele uczą w salach zniszczonej szkoły. Usunięto gruz, ale izby lekcyjne nie mają okien i drzwi. Brak ławek i krzeseł sprawia, że dzieci siedzą na cegłach, piszą trzymając papier na deskach.

.

1946/1947 - Kierownik szkoły Władysław Kasprzyk powołał Komitet Odbudowy Szkoły, wystosował również ankietę do rodziców w kraju i rodaków w Ameryce, z prośbą o pomoc. Za pierwsze zdobyte pieniądze Komitet kupił drzewo, które nienależycie pilnowane, zostało rozkradzone.

Jednocześnie Komitet wyremontował budynek Gminy Chrześcijańskiej. Tam mieściły się 4 sale lekcyjne, kancelaria kierownika, pokój nauczycielski, kuchnia i magazyny.

Poza tym za 200 tys. zł. uzyskanych od Ministerstwa Odbudowy, Komitet wybudował dwa baraki, w których mieściły się 3 sale szkolne. Jednak baraki, jak wspomina ówczesny kierownik szkoły, nie nadawały się doprowadzenia zajęć: w lecie jest gorąco i duszno, w zimie zaś dzieci marzną. 


1947r. -
rozebrano ruiny spalonej szkoły. Komitet Odbudowy Szkoły otrzymał 4 miliony złotych od Rządu, na budowę nowej szkoły. Plan nowego budynku sporządza Spółdzielnia Inżynierów w Rzeszowie. Według nich w budynku zmieści się XI-letnia szkoła. Wartość budowy szacowana jest na 85 milionów złotych.

1948r. -
1 grudnia kierownikiem szkoły został mianowany Mieczysław Myczkowski. Władysław Kasprzyk z powodu złego stanu zdrowia odszedł na emeryturę.

1949r. – w kwietniu młodzież klas wyższych pomagała przy sadzeniu drzewek przy drodze na cmentarz, nazywaną aleją im. Chopina.

1949r. –
1 lipca zlikwidowano w Żmigrodzie Sąd Grodzki, budynek przejął Zarząd Gminy i oddał go do użytku szkoły. Zorganizowano w nim miejsce do nauki klas 8-11. Komitet Rodzicielski rozpoczął starania, które miały na celu utworzenie 11-letniej szkoły w Żmigrodzie Nowym.

1949r. –
we wrześniu dr Jan Cyrnal zgodził się objąć posadę dyrektora ogólnokształcącej 11-letniej szkoły. Spełniono więc warunek Ministerstwa Oświaty, aby zatrudnić wykształconą kadrę.

1949r. – 10 września zaczęto budować nową szkołę. Przy wykopach, zwożeniu materiałów i wznoszeniu murów pracowała ludność całej gminy. Pieniądze na budowę pochodziły m.in. od Rządu Polskiego, o które wystarał się Komitet Odbudowy Szkoły.

1950r. –
w klasie 5 wprowadzono nowy przedmiot – język rosyjski. 1 maja w Żmigrodzie Nowym odbyła się potężna manifestacja pokojowa. Wzięli w niej udział wszystkie szkoły w gminie, organizacje pokojowe, przedstawiciele partii i Związku Młodzieży Polskiej. Niesiono transparenty na rzecz pokoju. W manifestacyjnym pochodzie padały okrzyki na cześć towarzyszy Stalina i Lenina, a także przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
Takie uroczystości, a także 22 lipca (manifest PKWN), obchody urodzin, potem również śmierci Stalina i Lenina były przez okres lat 50-tych stałym i obowiązkowym punktem w kalendarzu życia szkoły.


1950r. –
14 kwietnia upaństwowiono ogólnokształcące liceum w Żmigrodzie Nowym. Oznaczało to utworzenie tzw. jedenastolatki (szkoły jedenastoklasowej).

1950r. –
1 listopada wprowadzono w Polsce nową walutę: złoty. Przelicznik: dawne 100zł dawało 1zł.

1951r. –
8 marca odbyła się wizytacja szkoły. Przeprowadził ją obywatel inspektor Sawicki Marian i obywatelka podinspektor nRybicka Stanisława. Wnioski z wizytacji są następujące:
1. Pod względem ideologicznym i naukowym szkoła stoi bardzo wysoko.
2. Grono nauczycielskie swoją pracę traktuje poważnie.
3. Na 312 uczniów, stopień niedostateczny otrzymało 12, którzy z powodu niedorozwoju pozostaną w tej samej klasie.


1951r. –
Komitet Odbudowy Szkoły otrzymał zapewnienie 1 milion 300 tys. zł subwencji państwowej. Jednak ta suma została uszczuplona do 700 tys. Zmieniono plany szkoły tak, aby koszt był mniejszy i szybciej zakończyć jej budowę.

1952r. –
wiosną ruszyły dalsze prace przy budowie szkoły. 23 lipca gotowy jest parter. W listopadzie natomiast zakończono budowę piętra. Założono instalację elektryczną w budynku. Na murach pracowało 8 murarzy i ok. 30 pomocników z terenu gminy. W okresie zimowym praca odbywa się wewnątrz sal (tynkowanie ścian). Szkoła ma być oddana do użytku we wrześniu 1953r. 
Kronikarz wspomina, że zbudowane w 1946r. baraki szkolne nie nadają się do użytku, w zimie pękają tak, że śnieg dostaje się do środka, bardzo trudno je opalić. W kronice zanotowano również:
Młodzież tutejszej szkoły, jako czyn z racji urodzin Prezydenta Państwa ob. Bolesława Bieruta i 1 maja, zniosła na budowę naszej szkoły 40 tys. cegieł i zasadziła 3 ha lasu. W szkole są następujące organizacje młodzieżowe: Organizacja Harcerska, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, PCK, Szkolne Koło Oszczędności.

nr

.

1952/1953 od tego roku szkolnego kronikarz, wypisując kadrę pedagogiczną, pomija księdza. Oznacza to, że w szkole zlikwidowano naukę religii.

1953r. –
Ważna data dla ówczesnego świata. Kronikarz ze smutkiem notuje: 5 marca cały świat robotniczy okrył się żałobą z powodu śmierci Wielkiego Wodza mas pracujących, budowniczego komunizmu gen. Józefa Stalina. Cała szkoła była udekorowana żałobnie, dzieci brały udział w żałobnej akademii.

1953r. –
1 września rozpoczyna się rok szkolny... w barakach i budynku „starej gminy”.

1953r. –
26 listopada oddano do użytku częściowo nowy budynek szkoły (gabinet fizyczno-chemiczny i 4 sale na parterze, gabinet biologiczny i 4 sale na piętrze, salę na bibliotekę). Budynek w części południowej (kancelaria, mieszkanie dla woźnego, sala, świetlica i sala gimnastyczna) nie był jeszcze gotowy. W nowej szkole w porze zimowej jest mroźno, mimo, że palono w 20 piecach. Uczniowie i nauczyciele pracują w płaszczach.

1953r. – 22 lipca na terenie całego kraju odbyły się uroczystości X-lecie Polski Ludowej. Po szkolnej akademii nastąpiło uroczyste przekazanie szkoły przez władze powiatowe. Jednak budynek nie jest ukończony. Kierownik szkoły wylicza w kronice uchybienia i niezrealizowane prace. Kierownik szkoły kilkakrotnie starał się u wykonawcy o wywiązanie z obietnic – bezskutecznie. Komitet Odbudowy Szkoły oddał sprawę do sądu.

1957r. - w lutym zmarł dr Jan Cyrnal, były dyrektor szkoły średniej.

.

1959r. - w szkole bardzo odczuwalny jest brak wody, toteż na wiosnę zaczęto kopać studnię głębinową. Oprócz tych "przyziemnych" spraw, szkoła zajmuje się edukacją polityczną. Kronikarz szkolny notuje: Władze powiatowe, zwłaszcza wydziały organizacyjne dostarczają dużo materiałów informacyjnych o wyborach do Sejmu i Rad Narodowych. Szkoła czyni wszystko, aby obywatele szli do urn wyborczych świadomi swojej roli i dobrze wypełnionego obowiązku. Roboty mamy pełne ręce, jeszcze nie wszyscy Polacy są przekonani o słuszności nowego ustroju, a wróg klasowy jeszcze żyje. W czasie wyborów w szkole było centrum. Młodzież udekorowała pięknie budynek, służyła pracą i informacją na każdym odcinku, nauczyciele mieli przydzielone zadania, z których wywiązali się należycie. Należy podkreślić wspólnotę robotników miejscowych zakładów ze szkołą, młodzieżą i nauczycielami. Cieszymy się wspólnym dążeniem i wspólną pracą.

.

1961r. - Wydział Oświaty przeznaczył 145 tys. zł na otynkowanie szkoły. Łącznie ztą pracą dyrekcja postanowiła ogrodzić teren szkoły. Pracę ukończono w 1962r. Najpierw jednak musiano wywłaszczyć 4 ha ziemi p. Mroczki.

.

1962/1963r. - kilkakrotnie przerywano naukę. W zimie panują wielkie mrozy, brakuje drzewa i węgla na opał. Nowy tynk na szkole zaczyna się kruszyć i odpadać. Pękają rury wodociągowe i kanalizacyjne. Na wiosnę i w lecie młodzież szkolna pomaga w budowaniu rynku, układaniu chodników i sadzeniu drzewek.

.

1964r. - 8 maja zmarł Daniel Grün, były kierownik i nauczyciel żmigrodzkiej szkoły.

- 21 sierpnia zmarł wycieńczony chorobą ks. Władysław Findysz, jego pogrzeb zgromadził ogromną rzeszę ludzi, jednak w kronice szkoły nie ma wzmianki o tym wydarzeniu. Nie ma również słowa o działalności ks. Findysza. Pisanie o tym w oficjalnych dokumentach szkoły, a takim jest kronika, było nieporządane. Kronika była czytana  przez wizytatorów - inspektorów oświatowych i wszelkie "niepraworządne" zapisy mogły oznaczać kłopoty dla kierownika i nauczycieli.

.

1964r. - w misateczku ciągle widoczne są skutki wojny. Wszędzie mnóstwo gruzów. Władze powiatowe, na  pomoc naszej miejscowości przeznaczyły 72 tys. zł. W Żmigrodzie otwarto stolarnię, lecznicę weterynaryjną i aptekę.

.

1965r. - Z kroniki szkolnej: 30 maja nauczyciele i młodzież szkolna dali duży wkład pracy przy wyborach do Sejmu i Rad Narodowych wszystkich szczebli. Jest dużym uznaniem pracy nauczycieli wybór kol. Mazur Anny już po raz wtóry do Rady Powiatowej Jasła. Jej członkostwo w radzie przynosi nam duże zyski tak od strony kulturalnej, jak też gospodarczej.

W czerwcu obchodziliśmy 600-lecie Jasła - młodzież nasza brała udział w uroczystościach związanych z rocznicą. Uroczystości otwierał wicepremier Jaroszewicz, który interesuje się Żmigrodczyzną - odwiedził nasze miasteczko w czerwcu 1965r.

.

1965r. - od 1 września Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące przestały tworzyć jedną całość.

.

1966r. - uczniowie i nauczyciele biorą udział w uroczystościach 1000-lecia Państwa Polskiego, które w Żmigrodzie odbyły się 1 maja.

Z kroniki szkolnej: Młodzież naszej szkoły prowadzi korespondencję z młodzieżą czeską, w wyniku czego dzieci czeskie wybrały się do nas z wycieczką. Miłe było to spotkanie. Wspólne rozmowy połączyły młodzież, a tym samym dwa  nasze narody.

.

1967r. - 8 października, w chołdzie dla poległych w II wojnie światowej organizacja Związku Bojowników o Wolność i Demokrację wmurowała tablicę pamiątkową. Tablica znajduje się przy wejściu do szkoły, na ścianie po lewej stronie. 1 września każdego roku delegacja uczniów szkoły składa przy niej kwiaty.

.

1968r. - Z kroniki szkolnej: W tym roku obchodziliśmy 25-lecie Ludowego Wojska Polskiego, 20 rocznicę powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jej V zjazd, V alert ZHP. Wszystkie te uroczystości wpłynęły na pogłębienie patriotyzmu u młodzieży. Władze oświatowe mając na uwadze wychowanie młodzieży w duchu internacjonalizmu kładły nacisk na bardzo uroczyste obchody 100-lecia urodzin Lenina z powiązaniu z 25-leciem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

.

1970r. - 1 maja uruchomiono w Żmigrodzie oświetlenie uliczne.

.

1973r. - 31 sierpnia Anna Mazur, długolenia nauczycielka, kierownik szkoły, nauczycielka odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971r.), przechodzi w stan spoczynku.

.

1973r. - 1 września na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego p. Anna Mazur przekazała klucze do szkoły p. Mieczysławowi Merchwie - nowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Zastępcą dyrektora był w tym czasie p. Marian Frużyński i pozostał na stanowisku.

.

1974r. - na początku roku uruchomiono świetlicę i stołówkę szkolną.

1 lutego oddano do użytku Dom Nauczyciela, mieszczący się przy żmigrodzkim rynku, który był budowany od 1972r. 6 mieszkań rodzinnych i 2 kawalerki. Pierwszym lokatorem został dyrektor Mieczysław Merchwa. W lutym wprowadzili się kolejni lokatorzy - nauczyciele SP i LO.

Początkiem roku szkolnego zorganizowano ognisko przedszkolne dla dzieci 6-letnich, aby lepiej przygotować je do nauki, pierwszą nauczycielką dzieci była Cecylia Przybyłowska. W tym samym czasie powołano do istnienia szkolny Hufiec ZHP, jego opiekunem został p. Henryk Nowak.

.

1974r. - Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, która posiadała już w tym czasie punkt filialny Sadki-Grabanina, uzyskuje nowy - w Starym Żmigrodzie. Na wakacjach odbywa się adaptacja suteren pod salą gimnastyczną i pokojem nauczycielskim. Urządzono kuchnię szkolną, jadalnię i magazyn żywnościowy. W dotychczasowej kuchni, po remoncie umieszczono siedzibę szkolnego Hufca ZHP.

.

1975r. - 21 sierpnia Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie utworzyło w Żmigrodzie Zbiorczą Szkołę Gminną. Nowy punkt filialny szkoły powstał w Brzezowej. Po rozmowach władz z rodzicami dzieci ze szkoły w Brzezowej uzgodniono, że uczniowie klasy V-VIII będą dojeżdżać do Żmigrodu, będą mieć zagwarantowane wyżywienie i opiekę po lekcjach. Pod opiekę szkoły trafia San H-100 - autobus wycofany z PKS, ale dopuszczony do użytku po kapitalnym remoncie.

Jak zapisał dyrektor szkoły, poprawiło się zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe oraz wykształcenie nauczycieli (4 osoby na studiach zaocznych). W szkole utworzono gabinet lekarski (mieścił się tam, gdzie dzisiaj gabinet higienistki).

.

1976r. - Z kroniki szkoły: W ciągu roku ożywioną działalność prowadziła organizacja harcerska organizując jako pierwsza w województwie akcję letnią dla dzieci z tutejszej gminy w formie obozu pod namiotem utrzymanego ze środków społecznych i prowadzonego przez kadrę inspektorów z całej gminy na zasadach społecznych. Organizatorem tego typu form wypoczynku oraz motorem całej działalności organizacje w gminie i w szkole był kol. Henryk Nowak. (... ) Zakupiono mundury harcerskie, działał zespół taneczny harcerski, na święto 1-majowe hufiec ZHP maszerował w osobnej kolumnie prezentując się bardzo efektownie.

.

1977r. -  w listopadzie szkoła otrzymała nowy autobus Jelcz 0 80

 .

1978r. - w czerwcu pożegnano odchodzącą na emeryturę panią Elżbietę Fiałkiewicz.

.

1979r. -  na jesieni została przygotowana uroczystość wręczenia sztandaru dla Hufca ZHP. Sztandar ufundowała Gminna Rada Przyjaciół Harcerstwa. Uroczystość miała bardzo bogatą oprawę i przebiegła sprawnie. Na koniec harcerze złożyli ślubowanie.

Przed budynkiem szkoły wybudowano ozdobny murek, wraz z ozdobnymi prętami. Uporządkowano teren przed frontową ścianą szkoły i zasadzono róże.

.

1980r. - 18 maja rozpoczęto realizację dawno zaplanowanego zadania - wymiany ogrzewania piecowego na centralne.

Z kroniki szkoły: W sierpniu, jeszcze w okresie trwania wakacji  szkolnych doszło na Wybrzeżu do fali strajków, będących przejawem protestu klasy robotniczej przeciwko wypaczeniom, jakie narosły w naszym życiu społeczno-politycznym i gospodarczym w latach siedemdziesiątych. Strajki zostały zorganizowane także w innych miastach kraju, także w kopalniach na Śląsku. W wyniku negocjacji i rozmów prowadzonych pomiędzy Komitetem Strajkowym z Lechem Wałęsą, a Komisją Rządową pod przewodnictwem wicepremiera Jagielskiego doszło w dniu 30 sierpnia 1980r. do podpisania porozumienia i zakończenia strajku. Obie strony zadeklarowały dobrą wolę i umiejętność dogadania się w najtrudniejszych nawet sprawach jak "Polak z Polakiem". Wypadki na Wybrzeżu odbiły się echem w całym kraju...

W takiej  atmosferze, w dniu 20 sierpnia rozpoczął się rok szkolny.

18 listopada odbyła się konferencja związkowa, na której doszło do rozbicia związku zawodowego nauczycieli. Znaczna część nauczycieli i pozostałych pracowników zadeklarowała chęć przystąpienia do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Utworzono go w grudniu, po przeprowadzeniu wyborów do władz. Przewodniczacym został Marian Frużyński.

.

1981r. - w kwietniu przystąpiono do rozbiórki pieców kaflowych, prace te wykonali mieszkańcy Żmigrodu wraz z woźnymi. Rozpalenie dwóch kotłów c.o. miało miejsce 13 października. Wraz z montowaniem instalacji, wyremontowano m.in. szatnię.

Od września punkt filialny w Brzezowej został przekształcony w samodzielną szkołę. 

Na przestrzeni kilku miesięcy kolejne zakłady pracy, w tym również szkoły prowadzą akcje strajkowe. W naszej szkole nauka odbywa się normalnie, chociaż pracownicy szkoły prowadzili ożywioną dyskusję na temat ówczesnych wydarzeń. W kronice szkoły czytamy, że życie codziennie stawało się z każdym dniem trudniejsze, ludzie dotkliwie odczuwali braki towarów w sklepach. Ucierpiali na tym i uczniowie i szkoła, bowiem ceny odbiadów bardzo wzrosły. Przydziały żywności dla szkoły były niewystarczające. Nauczycielom towarzyszyła ciągła niepewność i nerwowość.

Z kroniki szkoły: W niedzielę rano 13 grudnia dowiedzieliśmy się z dziennika radiowego o godzinie 6 rano, że w nocy Rada Państwa wprowadziła stan wojenny. Działaczy "Solidarności" aresztowano w nocy na terenie całego kraju i internowano w ośrodkach odosobnienia. Internowano również osoby z poprzedniego kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, odpowiedzialne za doprowadzenie kraju do kryzysu.

Decyzje te wywołały u wielu ludzi szok, niepewność co się w kraju dzieje. W wieczornym krótkim dzienniku telewizyjnym podana została wiadomość o zawieszeniu nauki w szkołach podstawowych i średnich.

Rano 14 grudnia odbyło się zebranie nauczycieli, na którym dyrektor poinformował nauczycieli o sytuacji, wydał zalecenia. Świetlica szkolna podjęła dyżury, aby zapewnić opiekę dzieciom rodziców w trudnej sytuacji, ale w ciągu tygodnia z powodu niskiej frekwencji, zajęcia na świetlicy przerwano.

Po trzech tygodniach przerwy, potraktowanej później jako ferie zimowe, zarządzono ponowne podjęcie zajęć w szkołąch z dniem 4 stycznia.

.

W ramach  obchodów święta 1 maja, na uroczystości zorganizowanej w Krośnie była nauczycielka naszej szkoły pani Elżbieta Fiałkiewicz została udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

.

Pod koniec czerwca długoletni nauczyciel pan Marian Frużyński odszedł na emeryturę.

.

1983r. - 26 maja uczniowie klas V-VIII spotkali się z aktorem Teatru Polskiego w Warszawie, byłym więźniem, uciekinierem z obozu K.L.Auschwitz Augustem Kowalczykiem.

.

1984r. - Dotychczasowy dyrektor szkoły Mieczysław Merchwa został Inspektorem Oświaty i Wychowania. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej został mgr Stanisław Płocic, a jego zastępcą mgr Henryk Nowak.

.

1985r. - od września na stanowisko nauczyciela zatrudniona zostaje mgr Alicja Witkowska.

Z kroniki szkoły: 1.05. dotarła do nas bardzo groźna wiadomość o awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu i skarzeniu środowiska w Polsce i innych państwach. Dzieci otrzymują profilaktycznie jod. Panuje atmosfera niepewności i zagrożenia zdrowia. Środki masowego przekazu zdają się bagatelizować sprawę.

.

1988r. -  1 września oddano do użytku nowy budynek przedszkola, który został wybudowany w czynie społecznym. W tym samym dniu, inicjator budowy pan Jan Hanas, otrzymał Order Uśmiechu.

.

1989r. - Był to rok dużych zmian. Rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, które doprowadziły do wyborów i przemian demokratycznych.

Z kroniki szkolnej: 6 czerwca odbyły się wybory do Sejmu i Senatu poprzedzone bardzo prężną akcją propagandową, zwłaszcza ze strony "Solidarności". W wyniku wyborów do Senatu weszło 98 senatorów Solidarności i 2 z listy krajowej. Stwierdzić należy, że strona rządowa i kandydaci PZPR ponieśli dotkliwą porażkę.

.

1990r. -  27 czerwca Komisja Wspólna przedstawicieli Rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski opracowała instrukcję w sprawie powrotu nauczania religii do szkół.

Od 1 września nauka religii odbywała się w szkole. Po raz pierwszy uczniowie mieli przerwę w nauce na czas rekolekcji wielkopostnych.

.

1992r. - W życie weszło zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie statutu szkół publicznych. Każda szkoła opracowała swój własny statut, który jest najważniejszym dokumentem.

.

1993r. - W maju odbył się dwutygodniowy strajk okupacyjny nauczycieli zrzeszonych w ZNP i Solidarności.

- 23 czerwca szkołę odwiedził ks. bp Kazimierz Górny.

.

 

czwartek, 01 październik 2009 21:30

Przeglądy piosenek obcojęzycznych

Śpiewanie i nauka języków obcych

 

W Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie odbywają się ciekawe konkursy, m.in. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej oraz Przegląd Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorami konkursu są panie: mgr Anna Majka i mgr Beata Faryj. W konkursie biorą udział uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, śpiewają oni przeważnie w językach, których uczą się w naszej szkole: angielskim i niemieckim, ale zdarzają się również miłośnicy innych języków. Celem przeglądów jest propagowanie nauki języków obcych jak również twórcze wykorzystanie umiejętności językowych i muzycznych talentów młodzieży. W przeglądach oceniane są umiejętności wokalne i językowe uczestników oraz zachowanie na scenie. Nasi uczniowie wyróżniają się bardzo dobrym przygotowaniem.

 


Dział: Jadłospis
środa, 30 wrzesień 2009 14:22

Błogosławiony ks. Władysław Findysz

Dziecięce i szkolne lata ks. Władysława Findysza


Ksiądz Władysław Findysz urodził się 13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym. Rodzicami jego byli: matka Apolonia i ojciec Stanisław.
Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał trzy siostry i brata. Z tego licznego rodzeństwa wieku dojrzałego dożyło dwoje dzieci: Helena, która została zakonnicą i Władysław, który obrał drogę kapłańską. Pozostałe rodzeństwo zmarło we wczesnym dzieciństwie. Bolesnym ciosem dla małego Władysława była śmierć matki, która zmarła 27 września 1912 r. na zapalenie płuc. Władysław miał wówczas niespełna pięć lat.

Dział: Patron
poniedziałek, 28 wrzesień 2009 20:03

Konkursy kuratoryjne

Terminarz konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/2010

I, II i III stopnia (I etap – szkolny, II etap – rejonowy, III – etap wojewódzki)


a) dla uczniów szkół podstawowych:


Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

humanistyczny

23.X.2009

27.XI.2009

29.I.2010

matematyczno - przyrodniczy

22.X.2009

4.XII.2009

5.II.2010

Języka angielskiego

20.X.2009*

5.XII.2009

4.II.2010

Języka niemieckiego

21.X.2009*

12.XII.2009

6.II.2010b) dla uczniów gimnazjów:


Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

polonistyczny

23.X.2009  godz.12.30

12.XII.2009

13.II.2010

historyczny

27.X.2009

11.XII.2009

12.II.2010

geograficzny

21.X.2009

26.XI.2009

28.I.2010

biologiczny

27.X.2009*

3.XII.2009

3.II.2010

chemiczny

28.X.2009

10.XII.2009

11.II.2010

fizyczny

23.X.2009

5.XII.2009

6.II.2010

matematyczny

20.X.2009

28.XI.2009

30.I.2010

Języka angielskiego

r nn

26.X.2009 godz.11.00

17.XII.2009

13.II.2010

Języka niemieckiego

22.X.2009*

28.XI.2009

30.I.2010


 • · godzina rozpoczęcia konkursu: 1230, pozostałe konkursy rozpoczynają się o godz. 1100.


Źródło: http://www.ko.rzeszow.pl

Dział: Konkursy
poniedziałek, 28 wrzesień 2009 09:59

Patron

19.06.2006 r. Uroczystość nadania imienia szkole

Pomysł nadania naszej szkole imienia sławnego patrona narodził się dwa lata temu, kiedy dyrekcja wraz z nauczycielami i rodzicami zastanawiała się nad wyborem osoby, która stałaby się autorytetem dla młodzieży, wzorem godnym naśladowania. Zapytano o zdanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Z przeprowadzonych ankiet wynikało, że tytuł patrona szkoły powinien przypaść w udziale ks. Władysławowi Findyszowi. Jego proces beatyfikacyjny właśnie toczył się na szczeblu rzymskim. Dyrekcja szkoły wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie decyzji nadania szkole imienia ks. W. Findysza przez Kurię Diecezjalną w Rzeszowie oraz przesłała wniosek do Rady Gminy Nowy Żmigród. Nasze działania spotkały się z przychylnym stanowiskiem obu instytucji.


Osoba księdza Findysza była już znana wielu mieszkańcom najbliższej okolicy. Starsi zetknęli się z nim osobiście, młodsi  kojarzyli Go z opowieści. Był przecież długoletnim proboszczem parafii w Nowym Żmigrodzie.
Urodził się 13 grudnia 1907 roku w Krościenku Niżnym. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1932 roku w Przemyślu. Następnie pracował jako wikariusz w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie i Jaśle. W 1941 roku przybył do Nowego Żmigrodu jako administrator. W 1942 roku został proboszczem. W czasie II wojny światowej, a także w latach powojennych, niósł ofiarną pomoc duchową i materialną wszystkim mieszkańcom, bez względu na narodowość i wyznanie. W latach Soboru Watykańskiego II włączył się aktywnie w dzieło „Soborowych czynów dobroci”, apelując z ambony i za pośrednictwem listów o odnowienie życia religijnego. Odpowiedzią władz komunistycznych na gorliwą działalność duszpasterską ks. Findysza były liczne prześladowania. 17 grudnia 1963 roku, za rzekome „zmuszanie do praktyk religijnych”, został skazany na dwa i pół roku pobawienia wolności. W więzieniu znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie. Władze z premedytacją uniemożliwiły mu poddanie się, uprzednio zaplanowanej, operacji nowotworu przełyku. Z więzienia został zwolniony warunkowo w stanie skrajnego wycieńczenia. Zmarł po kilku miesiącach, 21 sierpnia 1964 roku. Został ogłoszony błogosławionym jako męczennik
19 czerwca 2005 roku w Warszawie.

Po podjęciu decyzji co do wyboru osoby patrona, zabraliśmy się z zapałem do pracy. Wprawdzie dzień nadania imienia wydawał się tak bardzo odległy, ale przed nami piętrzyło się jeszcze mnóstwo zadań do wykonania. Toteż przez cały rok trwały żmudne i intensywne przygotowania. Przebiegały one dwupłaszczyznowo. Należało przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież szkoły z sylwetką patrona. Przeprowadzono liczne lekcje poświęcone patronowi.  Zorganizowane zostały liczne konkursy: literacki, plastyczny, wiedzy o patronie, na prezentację multimedialną, projekt na sztandar szkoły. Biorąc w nich udział, uczniowie pogłębiali swoją wiedzę o osobie Błogosławionego. Ustalono projekt tablicy pamiątkowej, zamówiono sztandar oraz portret Patrona, przygotowano i rozesłano zaproszenia na uroczystość, gromadzono materiały dotyczące Jego życia i działalności, stworzono  Miejsca Pamięci na terenie szkoły. Zorganizowano również spotkanie z osobami, które miały kontakt z ks. W. Findyszem. Wykonano mnóstwo prac w szkole i w jej otoczeniu.

W celu sprawnego zaplanowania i wykonania wszystkich działań utworzono zespół zadaniowy, w którego skład weszli :
Alicja Witkowska – Dyrektor Gimnazjum,
Andrzej Merchwa - Dyrektor Szkoły Podstawowej,
ks. Henryk Maguda,
ks. Jerzy Sepioł,
Iwona Turek – nauczycielka języka polskiego,    
Małgorzata Marszał – nauczycielka religii,
Edyta Mroczka – nauczycielka wychowania fizycznego,
Joanna Kmieć – pedagog szkolny,
Jan Stoś - przewodnicząca Rady Rodziców,
Katarzyna Rospond  - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Oczywiście, gdyby nie ofiarna pomoc sponsorów, którzy wsparli nasze szkoły, nnwielu przedsięwzięć nie zdołalibyśmy zrealizować. Toteż serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc ludziom dobrej woli, którzy wspierali nasze przygotowania do uroczystości.
Są wśród nich: Stanisław Dębiec - dyrektor PZU w Jaśle, Bogdan Rzońca - fundator tablicy pamiątkowej, Bogusław Jabłoński - prezes Zakładów Mięsnych „Wisłok" w Krośnie, Józef Potera - dyrektor Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, Mateusz Dziki - prezes firmy budowlanej, Janusz Bal - prezes Zakładów Mięsnych w Nowym Żmigrodzie, Elżbieta i Henryk Grzywaczowie, Barbara i Piotr Hućkowie, Alicja i Witold Winiarscy, Maria Wyczołek - właścicielka apteki w Nowym Żmigrodzie, Janusz Cyrulik i Andrzej Janiszewski - właściciele spółki „Kora", Marek Maczuga - właściciel zakładu fotograficznego „Marfot", Marek Stodółka - prezes sieci Carment Delikatesy Centrum, Tomasz Opałka i Marcin Piątkowski - właściciele firmy meblowej, Michalina Dziadosz - dyrektor żmigrodzkiego oddziału Banku Spółdzielczego w Rymanowie, Maria Marchewka - właścicielka pizzerii „Aga" w Nowym Żmigrodzie, Jerzy Paja z Rudy Śląskiej - właściciel serwisu samochodowego, Wojciech Warywoda i Andrzej Stachaczyński -właściciele hurtowni papierniczej, Grzegorz Sroka - prezes firmy „Copygraf” w Rzeszowie. Pragniemy jeszcze raz powiedzieć wszystkim - dziękujemy.
Poświęcając swój czas na przygotowanie uroczystości, odczuwaliśmy czyjąś opiekę, wsparcie. Może czuwał nad nami nasz patron? Toteż chociaż nie zabrakło zmartwień i kłopotów, udało się je pomyślnie rozwiązać.

Zaproszenie na tę uroczystość przyjęło wielu znakomitych gości.
Wśród nich znaleźli się: biskup Kazimierz Górny wraz z przedstawicielami Kurii Diecezjalnej, poseł Janusz Kołodziej, dyrektor Wydziału Oświaty Edukacji  Marian Duda, wizytator Lidia Nowotyńska - Goleń, wicestarosta jasielski Kazimierz Stefanik, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Kurowska, przedstawiciele Konwentu Wójtów Powiatu Jasielskiego, wójtowie gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn i Franciszek Miśkowicz oraz radni. Na naszą uroczystość przybyli także zagraniczni goście: burmistrz węgierskiego miasta Putnok - Barnabas Tamás, burmistrz miasta Tisovec na Słowacji - Peter Mináča, starosta miasta Ludgeřowice w Czechach - Peter Kolarz, radne i nauczycielki z miasta Putnok: Fónagy Istváné, Egerszegi Márta, Nagy Zite, Szederkényi Jenőné. Swoją obecnością uroczystość tę uświetnili również: komendant Straży Granicznej w Barwinku - Jan Grochowski, komendant powiatowy policji w Jaśle - Jan Łazowski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Wiesław Latoszek,  komendant Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie Bogusław Pogwizd, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Nowy Żmigród, dyrektor GOK Jerzy Dębiec i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Kościk - Torba, ksiądz dziekan Zygmunt Kudyba oraz księża z dekanatu żmigrodzkiego i sąsiednich parafii, księża, którzy pracowali w parafii żmigrodzkiej, księża rodacy, pracownicy SZOS-u w Nowym Żmigrodzie, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, nauczyciele pracujący niegdyś w naszej placówce, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie, a także rodzina bł. ks. Władysława Findysza z Krosna ( siostra Barbara Kuśnierska z domu Findysz wraz z mężem i teściową).
19 czerwca 2006 roku wpisał się w karty historii Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie jako dzień szczególnie ważny. O godzinie 10 : 00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. W jej trakcie nastąpiło poświęcenie sztandarów obu szkół przez  biskupa Kazimierza Górnego, a także udzielono błogosławieństwa uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy zebrani, w pochodzie, przeszli do budynku szkoły. Tutaj nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i jej poświęcenie. Następnie zaproszeni goście, młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się oficjalna cześć uroczystości. Poczet sztandarowy rodziców, w skład którego weszli : Pani Grażyna Miśkowicz, Pani Elżbieta Piotrowska i Pan Jan Stoś, wprowadził nowy nnsztandar naszej szkoły. Po hymnie państwowym głos zabrali Pani Alicja Witkowska - Dyrektor Gimnazjum i Pan Andrzej Merchwa - Dyrektor Szkoły Podstawowej, witając wszystkich zebranych. Następnie w imieniu młodzieży przemawiała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Rospond. Kolejnym punktem uroczystości było obejrzenie prezentacji multimedialnej, która  przybliżyła  zebranym sylwetkę  Patrona. Praca ta zwyciężyła w konkursie, a wykonała ją uczennica klasy I d Joanna Płocic. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Szarzyński odczytał akt nadania szkołom imienia błogosławionego księdza Władysława Findysza, po czym wręczył je dyrektorom szkół. Potem poczet sztandarowy rodziców przekazał ten symbol szkoły Wójtowi Gminy Krzysztofowi Augustynowi, a ten z kolei Pani Alicji Witkowskiej. Pani Dyrektor przekazała sztandar przedstawicielom młodzieży, wypowiadając następujące słowa : Drodzy uczniowie, przekazuje Wam ten sztandar jako symbol postawy, obowiązków, o których macie zawsze pamiętać i wartości, w imię których powinniście postępować. Niech Wasze zachowanie i praca będą godne Patrona naszej szkoły. Potem nastąpił moment uroczystego ślubowania na sztandar Pani Dyrektor oraz przedstawicieli uczniów. Później Chór szkolny oraz uczniowie i nauczyciele po raz pierwszy odśpiewali nowy hymn szkoły. Po jego wykonaniu głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Rospond, dziękując rodzicom i zaproszonym gościom za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości oraz obiecując w imieniu  uczniów zrobić wszystko, aby zrealizować hasła wypisane na sztandarze tj. : Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. biskup Kazimierz Górny, Wójt Gminy, poseł Janusz Kołodziej, dyrektor Wydziału Oświaty Edukacji  Marian Duda, wizytator Lidia Nowotyńska - Goleń, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Kurowska, burmistrz miasta Putnok - Barnabas Tamás, ksiądz dziekan Zygmunt Kudyba , ksiądz Antoni Bieszczad oraz nauczyciele i mieszkańcy Nowego Żmigrodu.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, której motywem przewodnim była biografia patrona i ideały, za które zapłacił najwyższą cenę - cenę swojego życia. Jego postać przybliżona została dzięki wierszom (niektóre, stworzone przez uczniów naszej szkoły powstały specjalnie na tą okazję), pieśniom, fragmentom Kroniki parafialnej oraz wspomnieniom osób znających patrona. Występ przygotowany został przez Panią Iwonę Turek i bardzo podobał się zebranym gościom. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem Pani Barbary Tomaszewskiej. Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej oraz otrzymali pamiątkowe tarcze. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek. I tak ten uroczysty i ważny w życiu naszej szkoły dzień dobiegł końca.   
W dobie kryzysu autorytetów mamy nadzieję, że ks. Władysław Findysz stanie się wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia. Wyrazem tej nadziei są słowa hymnu szkoły: Nasz wielki Patronie (…) Twój trud, pomocna dłoń podpowie nam, jak godnie żyć.

Wiersz Kingi Trychty uczennicy Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie pt. „Od brzasku ”
Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
tak bardzo nieznanej,
że codziennie innej,
bez przewodnika pośród toni ciemnej,
wiem, że jest ktoś.

Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
od łzy do łzy,
od myśli do czynu
wiem, że jesteś Ty.

Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
kresie
wiem, że jest Niebo
i szczęście.

I myślę sobie
patrząc przez łzy na Twoją twarz,
i kiedy wznoszę oczy ku górze
szepcząc „Ojcze nasz ...”,
i kiedy myślę, że Twoje życie z krzyży uplecione,
teraz, po śmierci tak piękną, złotą ma koronę,
chcę Ciebie wielbić i Ci dziękować.

Jak wielkim darem
są wskazówki do życia!

Błogosławiony Władysławie!
Niech będzie Ci chwała
za wskazówki do nnnajcudowniejszego –
- życia – zegara!

Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
nie jest już ciemni – jest jasno,
bo pokazałeś mi rzecz tak nieznaną –
- jak żyć, by śmierć była tylko bramą.

Dział: Patron
poniedziałek, 30 listopad -0001 00:00

HIGIENISTKA

 

HIGIENISTKA SZKOLNA

Pielęgniarka lub higienistka szkolna jest w Polsce w większości szkół, jedynym fachowym pracownikiem z przygotowaniem medycznym. Jej zadania określają odpowiednie przepisy prawne i są one zależne od przyjętego systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

DO ZADAŃ HIGIENISTKI SZKOLNEJ NALEŻY:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 • prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
 • współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;
 • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
 • udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów;
 • prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dział: Higienistka
niedziela, 03 wrzesień 2017 20:56

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

CZAS PRACY:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.00
WTOREK 8.00 – 14.30
ŚRODA 8.00 – 14.00
CZWARTEK 8.00 – 14.00
PIĄTEK 8.00 – 13.30

 

1. W bibliotece można:

a/ pożyczyć książki do domu i na lekcję,

b/ na miejscu odrobić zadanie domowe, 

c/ skorzystać z dobrze wyposażonego księgozbioru podręcznego
i zgromadzonych czasopism,

d/ przed lekcjami i po lekcjach, skorzystać z komputera podłączonego
do Internetu,

e/ zorganizować projekcję dowolnego filmu, zaakceptowanego
przez bibliotekarza.


2. Do zadań bibliotekarza należy:
 

a/ udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b/ prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego
z każdą klasą przynajmniej raz w roku szkolnym,
c/ pomoc w korzystaniu z komputerów,
d/ rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

e/ opracowanie Regulaminu korzystania z biblioteki
i Centrum Multimedialnego,

f/ organizowanie konkursów czytelniczych,

g/badanie stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach,

h/ współpraca z nauczycielami szkoły,

i/ zakup i oprawa książek,
j/ gromadzenie czasopism.3. Biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia:
 
* biblioteka, czyli zbiór ksiąg, pomieszczenie, w którym
jest zgromadzony i przechowywany księgozbiór,

* czytelnia, która umożliwia uczniom i nauczycielom
korzystanie z księgozbioru podręcznego,
organizowanie seansów filmowych, zajęć z przysposobienia
czytelniczego, połączona ze Szkolnym Centrum Multimedialnym,
w którym można korzystać z komputerów podłączonych do Internetu,

* wypożyczalnia, czyli główne miejsce pracy bibliotekarza.


4.
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą
realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów
i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.B i
b l i o t e k ą   o p i e k u j e   s i ę   mgr Elżbieta Mezglewska-Kochanik

 

 

 

 

Dział: Biblioteka
startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2