Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Patron

Patron (2)

środa, 30 wrzesień 2009 14:22

Błogosławiony ks. Władysław Findysz

Napisane przez
Dziecięce i szkolne lata ks. Władysława Findysza


Ksiądz Władysław Findysz urodził się 13 grudnia 1907 r. w Krościenku Niżnym. Rodzicami jego byli: matka Apolonia i ojciec Stanisław.
Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał trzy siostry i brata. Z tego licznego rodzeństwa wieku dojrzałego dożyło dwoje dzieci: Helena, która została zakonnicą i Władysław, który obrał drogę kapłańską. Pozostałe rodzeństwo zmarło we wczesnym dzieciństwie. Bolesnym ciosem dla małego Władysława była śmierć matki, która zmarła 27 września 1912 r. na zapalenie płuc. Władysław miał wówczas niespełna pięć lat.

poniedziałek, 28 wrzesień 2009 09:59

Patron

Napisane przez Joanna Kmieć

19.06.2006 r. Uroczystość nadania imienia szkole

Pomysł nadania naszej szkole imienia sławnego patrona narodził się dwa lata temu, kiedy dyrekcja wraz z nauczycielami i rodzicami zastanawiała się nad wyborem osoby, która stałaby się autorytetem dla młodzieży, wzorem godnym naśladowania. Zapytano o zdanie rodziców, uczniów i nauczycieli. Z przeprowadzonych ankiet wynikało, że tytuł patrona szkoły powinien przypaść w udziale ks. Władysławowi Findyszowi. Jego proces beatyfikacyjny właśnie toczył się na szczeblu rzymskim. Dyrekcja szkoły wystąpiła z prośbą o zaopiniowanie decyzji nadania szkole imienia ks. W. Findysza przez Kurię Diecezjalną w Rzeszowie oraz przesłała wniosek do Rady Gminy Nowy Żmigród. Nasze działania spotkały się z przychylnym stanowiskiem obu instytucji.


Osoba księdza Findysza była już znana wielu mieszkańcom najbliższej okolicy. Starsi zetknęli się z nim osobiście, młodsi  kojarzyli Go z opowieści. Był przecież długoletnim proboszczem parafii w Nowym Żmigrodzie.
Urodził się 13 grudnia 1907 roku w Krościenku Niżnym. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1932 roku w Przemyślu. Następnie pracował jako wikariusz w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie i Jaśle. W 1941 roku przybył do Nowego Żmigrodu jako administrator. W 1942 roku został proboszczem. W czasie II wojny światowej, a także w latach powojennych, niósł ofiarną pomoc duchową i materialną wszystkim mieszkańcom, bez względu na narodowość i wyznanie. W latach Soboru Watykańskiego II włączył się aktywnie w dzieło „Soborowych czynów dobroci”, apelując z ambony i za pośrednictwem listów o odnowienie życia religijnego. Odpowiedzią władz komunistycznych na gorliwą działalność duszpasterską ks. Findysza były liczne prześladowania. 17 grudnia 1963 roku, za rzekome „zmuszanie do praktyk religijnych”, został skazany na dwa i pół roku pobawienia wolności. W więzieniu znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie. Władze z premedytacją uniemożliwiły mu poddanie się, uprzednio zaplanowanej, operacji nowotworu przełyku. Z więzienia został zwolniony warunkowo w stanie skrajnego wycieńczenia. Zmarł po kilku miesiącach, 21 sierpnia 1964 roku. Został ogłoszony błogosławionym jako męczennik
19 czerwca 2005 roku w Warszawie.

Po podjęciu decyzji co do wyboru osoby patrona, zabraliśmy się z zapałem do pracy. Wprawdzie dzień nadania imienia wydawał się tak bardzo odległy, ale przed nami piętrzyło się jeszcze mnóstwo zadań do wykonania. Toteż przez cały rok trwały żmudne i intensywne przygotowania. Przebiegały one dwupłaszczyznowo. Należało przede wszystkim zapoznać dzieci i młodzież szkoły z sylwetką patrona. Przeprowadzono liczne lekcje poświęcone patronowi.  Zorganizowane zostały liczne konkursy: literacki, plastyczny, wiedzy o patronie, na prezentację multimedialną, projekt na sztandar szkoły. Biorąc w nich udział, uczniowie pogłębiali swoją wiedzę o osobie Błogosławionego. Ustalono projekt tablicy pamiątkowej, zamówiono sztandar oraz portret Patrona, przygotowano i rozesłano zaproszenia na uroczystość, gromadzono materiały dotyczące Jego życia i działalności, stworzono  Miejsca Pamięci na terenie szkoły. Zorganizowano również spotkanie z osobami, które miały kontakt z ks. W. Findyszem. Wykonano mnóstwo prac w szkole i w jej otoczeniu.

W celu sprawnego zaplanowania i wykonania wszystkich działań utworzono zespół zadaniowy, w którego skład weszli :
Alicja Witkowska – Dyrektor Gimnazjum,
Andrzej Merchwa - Dyrektor Szkoły Podstawowej,
ks. Henryk Maguda,
ks. Jerzy Sepioł,
Iwona Turek – nauczycielka języka polskiego,    
Małgorzata Marszał – nauczycielka religii,
Edyta Mroczka – nauczycielka wychowania fizycznego,
Joanna Kmieć – pedagog szkolny,
Jan Stoś - przewodnicząca Rady Rodziców,
Katarzyna Rospond  - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Oczywiście, gdyby nie ofiarna pomoc sponsorów, którzy wsparli nasze szkoły, nnwielu przedsięwzięć nie zdołalibyśmy zrealizować. Toteż serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc ludziom dobrej woli, którzy wspierali nasze przygotowania do uroczystości.
Są wśród nich: Stanisław Dębiec - dyrektor PZU w Jaśle, Bogdan Rzońca - fundator tablicy pamiątkowej, Bogusław Jabłoński - prezes Zakładów Mięsnych „Wisłok" w Krośnie, Józef Potera - dyrektor Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku, Mateusz Dziki - prezes firmy budowlanej, Janusz Bal - prezes Zakładów Mięsnych w Nowym Żmigrodzie, Elżbieta i Henryk Grzywaczowie, Barbara i Piotr Hućkowie, Alicja i Witold Winiarscy, Maria Wyczołek - właścicielka apteki w Nowym Żmigrodzie, Janusz Cyrulik i Andrzej Janiszewski - właściciele spółki „Kora", Marek Maczuga - właściciel zakładu fotograficznego „Marfot", Marek Stodółka - prezes sieci Carment Delikatesy Centrum, Tomasz Opałka i Marcin Piątkowski - właściciele firmy meblowej, Michalina Dziadosz - dyrektor żmigrodzkiego oddziału Banku Spółdzielczego w Rymanowie, Maria Marchewka - właścicielka pizzerii „Aga" w Nowym Żmigrodzie, Jerzy Paja z Rudy Śląskiej - właściciel serwisu samochodowego, Wojciech Warywoda i Andrzej Stachaczyński -właściciele hurtowni papierniczej, Grzegorz Sroka - prezes firmy „Copygraf” w Rzeszowie. Pragniemy jeszcze raz powiedzieć wszystkim - dziękujemy.
Poświęcając swój czas na przygotowanie uroczystości, odczuwaliśmy czyjąś opiekę, wsparcie. Może czuwał nad nami nasz patron? Toteż chociaż nie zabrakło zmartwień i kłopotów, udało się je pomyślnie rozwiązać.

Zaproszenie na tę uroczystość przyjęło wielu znakomitych gości.
Wśród nich znaleźli się: biskup Kazimierz Górny wraz z przedstawicielami Kurii Diecezjalnej, poseł Janusz Kołodziej, dyrektor Wydziału Oświaty Edukacji  Marian Duda, wizytator Lidia Nowotyńska - Goleń, wicestarosta jasielski Kazimierz Stefanik, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Kurowska, przedstawiciele Konwentu Wójtów Powiatu Jasielskiego, wójtowie gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn i Franciszek Miśkowicz oraz radni. Na naszą uroczystość przybyli także zagraniczni goście: burmistrz węgierskiego miasta Putnok - Barnabas Tamás, burmistrz miasta Tisovec na Słowacji - Peter Mináča, starosta miasta Ludgeřowice w Czechach - Peter Kolarz, radne i nauczycielki z miasta Putnok: Fónagy Istváné, Egerszegi Márta, Nagy Zite, Szederkényi Jenőné. Swoją obecnością uroczystość tę uświetnili również: komendant Straży Granicznej w Barwinku - Jan Grochowski, komendant powiatowy policji w Jaśle - Jan Łazowski, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Wiesław Latoszek,  komendant Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie Bogusław Pogwizd, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Nowy Żmigród, dyrektor GOK Jerzy Dębiec i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Krystyna Kościk - Torba, ksiądz dziekan Zygmunt Kudyba oraz księża z dekanatu żmigrodzkiego i sąsiednich parafii, księża, którzy pracowali w parafii żmigrodzkiej, księża rodacy, pracownicy SZOS-u w Nowym Żmigrodzie, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, nauczyciele pracujący niegdyś w naszej placówce, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie, a także rodzina bł. ks. Władysława Findysza z Krosna ( siostra Barbara Kuśnierska z domu Findysz wraz z mężem i teściową).
19 czerwca 2006 roku wpisał się w karty historii Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie jako dzień szczególnie ważny. O godzinie 10 : 00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. W jej trakcie nastąpiło poświęcenie sztandarów obu szkół przez  biskupa Kazimierza Górnego, a także udzielono błogosławieństwa uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy zebrani, w pochodzie, przeszli do budynku szkoły. Tutaj nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i jej poświęcenie. Następnie zaproszeni goście, młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się oficjalna cześć uroczystości. Poczet sztandarowy rodziców, w skład którego weszli : Pani Grażyna Miśkowicz, Pani Elżbieta Piotrowska i Pan Jan Stoś, wprowadził nowy nnsztandar naszej szkoły. Po hymnie państwowym głos zabrali Pani Alicja Witkowska - Dyrektor Gimnazjum i Pan Andrzej Merchwa - Dyrektor Szkoły Podstawowej, witając wszystkich zebranych. Następnie w imieniu młodzieży przemawiała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Rospond. Kolejnym punktem uroczystości było obejrzenie prezentacji multimedialnej, która  przybliżyła  zebranym sylwetkę  Patrona. Praca ta zwyciężyła w konkursie, a wykonała ją uczennica klasy I d Joanna Płocic. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Szarzyński odczytał akt nadania szkołom imienia błogosławionego księdza Władysława Findysza, po czym wręczył je dyrektorom szkół. Potem poczet sztandarowy rodziców przekazał ten symbol szkoły Wójtowi Gminy Krzysztofowi Augustynowi, a ten z kolei Pani Alicji Witkowskiej. Pani Dyrektor przekazała sztandar przedstawicielom młodzieży, wypowiadając następujące słowa : Drodzy uczniowie, przekazuje Wam ten sztandar jako symbol postawy, obowiązków, o których macie zawsze pamiętać i wartości, w imię których powinniście postępować. Niech Wasze zachowanie i praca będą godne Patrona naszej szkoły. Potem nastąpił moment uroczystego ślubowania na sztandar Pani Dyrektor oraz przedstawicieli uczniów. Później Chór szkolny oraz uczniowie i nauczyciele po raz pierwszy odśpiewali nowy hymn szkoły. Po jego wykonaniu głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Katarzyna Rospond, dziękując rodzicom i zaproszonym gościom za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości oraz obiecując w imieniu  uczniów zrobić wszystko, aby zrealizować hasła wypisane na sztandarze tj. : Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in. biskup Kazimierz Górny, Wójt Gminy, poseł Janusz Kołodziej, dyrektor Wydziału Oświaty Edukacji  Marian Duda, wizytator Lidia Nowotyńska - Goleń, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki, przewodnicząca Rady Powiatu Maria Kurowska, burmistrz miasta Putnok - Barnabas Tamás, ksiądz dziekan Zygmunt Kudyba , ksiądz Antoni Bieszczad oraz nauczyciele i mieszkańcy Nowego Żmigrodu.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, której motywem przewodnim była biografia patrona i ideały, za które zapłacił najwyższą cenę - cenę swojego życia. Jego postać przybliżona została dzięki wierszom (niektóre, stworzone przez uczniów naszej szkoły powstały specjalnie na tą okazję), pieśniom, fragmentom Kroniki parafialnej oraz wspomnieniom osób znających patrona. Występ przygotowany został przez Panią Iwonę Turek i bardzo podobał się zebranym gościom. Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem Pani Barbary Tomaszewskiej. Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej oraz otrzymali pamiątkowe tarcze. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek. I tak ten uroczysty i ważny w życiu naszej szkoły dzień dobiegł końca.   
W dobie kryzysu autorytetów mamy nadzieję, że ks. Władysław Findysz stanie się wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia. Wyrazem tej nadziei są słowa hymnu szkoły: Nasz wielki Patronie (…) Twój trud, pomocna dłoń podpowie nam, jak godnie żyć.

Wiersz Kingi Trychty uczennicy Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie pt. „Od brzasku ”
Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
tak bardzo nieznanej,
że codziennie innej,
bez przewodnika pośród toni ciemnej,
wiem, że jest ktoś.

Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
od łzy do łzy,
od myśli do czynu
wiem, że jesteś Ty.

Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
kresie
wiem, że jest Niebo
i szczęście.

I myślę sobie
patrząc przez łzy na Twoją twarz,
i kiedy wznoszę oczy ku górze
szepcząc „Ojcze nasz ...”,
i kiedy myślę, że Twoje życie z krzyży uplecione,
teraz, po śmierci tak piękną, złotą ma koronę,
chcę Ciebie wielbić i Ci dziękować.

Jak wielkim darem
są wskazówki do życia!

Błogosławiony Władysławie!
Niech będzie Ci chwała
za wskazówki do nnnajcudowniejszego –
- życia – zegara!

Na drodze mojej
od brzasku do brzasku
nie jest już ciemni – jest jasno,
bo pokazałeś mi rzecz tak nieznaną –
- jak żyć, by śmierć była tylko bramą.