Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Start
środa, 28 czerwiec 2017 09:00
26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00

Projekt ma na celu wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 975 615,15 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków europejskich to 2 529 275,87 zł, dotacja celowa – 297 561,52 zł , a wkład własny gmin partnerskich – 148 780,76 zł. Czas trwania projektu : od 1.01.2017 do 30.06. 2018 r.

Uczestnikami projektu, z zachowaniem równości szans, niedyskryminowania, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn są uczniowie, uczennice i nauczyciele:

- w mieście Jaśle: Gimnazjum nr 2 im. I. Łukasiewicza w ZSM 3 oraz Gimnazjum nr 5 w ZSM 5,

- w gminie Dębowiec: Szkoły Podstawowej w Cieklinie,

- w gminie Jasło: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Szebniach,

- w gminie Krempna: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ZS w Krempnej,

- w gminie Nowy Żmigród: Szkoły Podstawowej w Makowiskach, Szkoły Podstawowej w Nienaszowie, Gimnazjum w ZS w Nowym Żmigrodzie oraz Gimnazjum w ZS w Łężynach,

- w gminie Osiek Jasielski: Szkoły Podstawowej w ZS w Osieku Jasielskim, Szkoły Podstawowej w ZS w Zawadce Osieckiej, Gimnazjum Integracyjne w Osieku Jasielskim.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia nauczycieli obejmujące treści:

1) Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności.

2) Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.

3) Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

4) Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym.

5) Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

Już po odbyciu pierwszej części szkoleń nauczyciele będą prowadzić w każdej szkole, przy wsparciu konsultantów metodycznych i psychologa, cykl zajęć dodatkowych w formie projektów edukacyjnych z uczniami i uczennicami, które mają na celu:

1) rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych, innowacyjności i kreatywności,

2) kształtowanie i rozwijanie u uczniów i uczennic kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczania,

3) kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji informatycznych oraz upowszechnienie wykorzystania TIK w procesie uczenia się,

4) indywidualizacja nauczania ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym,

5) współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych – powołanie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy oraz przeprowadzenie warsztatów, wyjazdów studyjnych, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami.

Nauczyciele będą uczestniczyć w konkursach na najlepsze scenariusze zajęć, opracowane podczas szkoleń. Opracują także i wdrożą Programy współpracy z otoczeniem dla każdej szkoły.

Na potrzeby zajęć dodatkowych szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne: pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, sprzęt TIK – komputery, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety dla uczniów i nauczycieli, szafy do przechowywania sprzętu, akcesoria komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Budowa i modernizacja sieci bezprzewodowych obejmie szkoły w gminach: Dębowiec, Jasło, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród, a w Gimnazjum nr 2 w Jaśle nastąpi dostosowanie części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych: przebudowa łazienki i podjazdu.

Podsumowaniem działań projektowych będzie przedsięwzięcie pn. Jasielski Międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych, podczas którego uczniowie i uczennice zaprezentują przed komisją konkursową swoje dokonania naukowe zrealizowane w trakcie zajęć dodatkowych, a zwycięskie projekty zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Działania projektowe prowadzić będą

1. Biuro Projektu
38-200 Jasło ul. Szkolna 38 B
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Koordynatorzy gminni wyznaczeni przez Wójtów Gmin Partnerskich,
3. Koordynatorzy szkolni wyznaczeni przez Burmistrza Miasta Jasła i Wójtów Gmin Partnerskich

Koordynator Projektu

 

wtorek, 27 czerwiec 2017 21:45
Pod koniec czerwca 2017 roku uczniowie klasy IV oraz starsi koledzy z klas V i VI wyruszyli w niezwykłą podróż do czasów prehistorycznych - Parku Jurajskiego  w Bałtowie. Park ten położony jest w widłach starorzecza rzeki Kamiennej na „Źródlanej Wyspie”, otoczony dziką przyrodą, wzgórzami i gęstymi lasami. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia Zwierzyńca Górnego, do którego pojechaliśmy specjalnie przystosowanym żółtym schoolbusem. Z okien tego pojazdu  mieliśmy okazję przyjrzeć się potężnym, egzotycznym zwierzętom; wielbłądom, lamom, strusiom, danielom, bydłu zebu, antylopom, dzikom i wielu innym gatunkom. Czuliśmy się jak na prawdziwym safari! Niektóre zwierzęta rozpoznawały naszego kierowcę oraz panią przewodnik i podchodziły do okna autobusu po kawałek chleba. Nie bały się ani hałasu silnika, ani turystów.

W dalszej części wycieczki ruszyliśmy na zwiedzanie  Zwierzyńca Dolnego, gdzie mogliśmy się dłużej przyglądać ptactwu i leśnym zwierzętom. Na terenie parku znajduje się także Muzeum Jurajskie, a w jego pobliżu odnaleziono autentyczne ślady tropów dinozaurów. Ogromne wrażenie robiły naturalnej wielkości dinozaury rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej parku. Całość trasy wyposażona jest w tablice informacyjne dotyczące okresów geologicznych jak również opisy cech charakterystycznych wystawionych modeli dinozaurów. Pani przewodnik z zainteresowaniem opowiadała dzieciom o każdym napotkanym na ścieżce okazie. Następnie obejrzeliśmy muzeum wypełnione eksponatami pochodzącymi z różnych części świata i gromadzonymi w czasie wypraw odbywanych przez Jura Park Explorer Team. Następnym, jakże emocjonującym punktem naszej wycieczki, było zwiedzanie Oceanarium. Dzięki nowoczesnej technologii dowiedzieliśmy się, jak wyglądało. podwodne życie ogromnych gadów. Stanęliśmy między innymi „oko w oko” z potężnym, mierzącym blisko 20 metrów długości Megalodonem. Podwodny świat trochę nas przeraził, ale i zachwycił.

W dalszej części wycieczki wyruszyliśmy prosto do Parku Rozrywki, gdzie także bawiliśmy się w najlepsze. Największą atrakcją okazał się statek piracki, karuzela oraz Euro-bungy.

Ta wspaniała wycieczka dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć. Pogoda dopisała. Wróciliśmy cali i zdrowi. Byliśmy trochę zmęczeni, ale zadowoleni z wyjazdu.

Wycieczkę zorganizowała pani Iwona Turek - wychowawczyni klasy IV a. Opiekunkami były: pani Renata Piątkowska, pani Teresa Niemiec oraz pani Anna Mroczka.

                                                                                                                 Uczestnicy wycieczki

czwartek, 22 czerwiec 2017 16:23
Nadszedł czas podsumowania konkursu ”Klasa Miesiąca”, który trwał od października 2016 roku do czerwca 2017 roku w naszej szkole w klasa IV –VI. Zorganizowany był przez Samorząd Szkolny, a fundatorem comiesięcznych nagród była Rada Rodziców naszej szkoły.

Statystyka konkursu:

Październik  klasa V b
Listopad      klasa V a
Grudzień     klasa V b
Styczeń      klasa IV i V a
Luty            klasa VI b
Marzec        klasa V b
Kwiecień     klasa V a
Maj             klasa V b
Czerwiec     klasa V b
 
Z tej statystyki jasno wynika, że klasa V b była 5 razy klasą miesiąca i jest liderem, klasa Va 3 razy, a klasa VIb i klasa IV po 1 razie.
Celem konkursu „Klasa Miesiąca” było zainicjowanie „współzawodnictwa” między klasami IV – VI naszej szkoły dotyczącego różnych dziedzin życia, takich jak: nauka, zachowanie, imprezy szkolne, akcje charytatywne, zabawa, estetyka klasy i szkoły. „Współzawodnictwa”, którego celem nie jest pokonywanie przeciwnika, lecz walka z własnymi słabościami i stawanie się coraz doskonalszym jako grupa, klasa i jako osoba.
Cel został zrealizowany, klasy bardzo aktywnie włączyły się w konkurs oczekując co miesiąc ogłoszenia wyników jako nagrody za swoją pracę.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej szkoły podstawowej za aktywny udział w zabawie, wszystkim gratulujemy zdobycia tytułu „Klasa Miesiąca”.

Na zakończenie życzymy gorącego lata, ciepłej wody, ciekawych wakacyjnych wyjazdów, czystych szlaków górskich oraz cudownych wakacyjnych chwil.

                                                                       Opiekunowie samorządu

środa, 21 czerwiec 2017 16:30
800 – Msza Święta w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza

900 – Uroczysta akademia w sali GOK-u, po akademii spotkanie z wychowawcami w klasach

Uroczyste zakończenie nauki dla uczniów klas III gimnazjum - 22 czerwca 2017, godz. 1230 – Msza Święta w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza, następnie uroczysta akademia w sali Gminnego Ośrodka Kultury

środa, 21 czerwiec 2017 16:10

19 czerwca drużyny z naszej szkoły wzięły udział w III Powiatowych Zawodach Lekkoatletycznych „Złap Formę” organizowanych na obiektach sportowych w Osieku Jasielskim. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego pana Stanisława Zoły i pana Antoniego Hućko zajęli II miejsce.

Gratulujemy formy zawodnikom i opiekunom!!!